TUCEMEMS-kuukausiesitelmä

Aika

8.12.2022 klo 16.15 - 18.00
Esitelmän pitää professori Georg Haggren aiheenaan: ''Raaseporin linna tutkimuskohteena v. 1890–2022''

Abstrakti:
''Raasepori oli keskiajalla yksi Suomen noin puolesta tusinasta kruununlinnasta. Linna oli yli 150 vuoden ajan Turun ja Viipurin välisen rannikon tärkein keskus. Raasepori hylättiin jo 1550-luvulla, mutta sitä ennen ehti kertyä mittava linnaa koskeva kirjallinen lähdeaineisto, josta on yllättävän paljon säilynyt. Itse rauniot saivat levätä rauhassa 1800-luvun lopulle asti. Linnaa restaurointiin ensi kerran 1890-luvulla ja sen jälkeen useaan otteeseen. Arkeologian näkökulmasta linnassa on valtava tutkimuspotentiaali. Linnan lähialue on säilynyt poikkeuksellisen hyvin, sillä toisin kuin useimmissa muissa kruununlinnoissa viereen ei ole rakennettu modernia kaupunkia. Linnaa ja sen ympäristöä on 2000-luvulla tutkittu intensiivisesti. Tuoreet tulokset tarjoavat runsaasti uutta tietoa sekä Raaseporista että Ruotsin valtakunnan keskiaikaisista kruununlinnoista ylipäänsä."