TUCEMEMS Studia Generalia 2022: Valistus - 1700-luvun kulttuuri-ilmiö

Aika

16.5.2022 klo 17.00 - 19.00
"Valistusta luksuksella? Sivilisaatiohistorian opetus kaivertaja James Tassien tuoteluettelossa"

Tiivistelmä: Esitelmä käsittelee skotlantilaisen kaivertaja James Tassien (1735-1799) yhteistyössä saksalaisen oppineen Rudolf Erich Raspen (1736-1794) kanssa julkaisemaa tuoteluetteloa A descriptive catalogue of a general collection of ancient and modern engraved gems, cameos as well as intaglios (London 1791). Luettelo oli aikanaan ainutlaatuinen yhdistelmä taideteollisuuden markkinointia ja valistusdiskurssin läpitunkemaa antikvaarista tutkimusta. Tassien ja Raspen yhteistyö tuo esiin kysymyksen, voitiinko “sivistävien” luksustuotteiden avulla edistää valistusta.

Luennoitsijana Laura Tarkka

Lisätietoja