Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja: Autonominen syvyyskartoitus ja virtausmittaus

Aika

8.6.2021 klo 10.00 - 11.00
Tuesdays of HydroTechnology webinaari 8.6. klo 10-11: Autonominen syvyyskartoitus ja virtausmittaus

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan järjestää Hydro-RDI-Network ja Pointcloud-hankkeet sekä Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto. Webinaarisarjassa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan vesialan tutkimuksen saralla.

8.6. klo 10-11 Petteri Alho & Linnea Blåfield, Turun yliopisto aiheena Autonominen syvyyskartoitus ja virtausmittaus?

Zoom- linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.
Lisätietoa: www.hydrordi.com

COMBAT-konsortion Pointcloud-hanke tuottaa tietoa kolmiulotteisen mittaustekniikan eli laserkeilauksen hyödyntämisestä. Laserkeilain skannaa ympäristöä ja muodostaa siitä pistepilven, jota voidaan käyttää 3D-mallinnukseen. Pointcloud-hanke on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja siihen osallistuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto.
Lisätietoa: https://pointcloud.fi/

Lisätietoa Vesiyhdistyksen Hydrologian jaostosta: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/