Tuesdays of HydroTechnology- webinaarisarja: First experiments of DGT-passive sampler use in water quality monitoring

Aika

24.8.2021 klo 10.00 - 11.00
Tuesdays of HydroTechnology webinaari 24.8 klo 10-11: First experiments of DGT-passive sampler use in water quality monitoring

Tuesdays of HydroTechnology-webinaarisarjan järjestää Hydro-RDI-Network sekä Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto. Webinaarisarjassa keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan vesialan tutkimuksen saralla.

24.8. klo 10-11 Maria Kämäri, SYKE aiheena "First experiments of DGT-passive sampler use in water quality monitoring"

Zoom- linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Hydro-RDI-Network on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on mm. parantaa joki- ja valuma-aluemittauksia sekä kartoitus- ja mallinnustapoja, jotta voidaan löytää uusia ratkaisuja useisiin yhteiskunnalle tärkeisiin toimintoihin, kuten vedenlaadun valvomiseen ja tulvavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke on Suomen Akatemian rahoittama.
Lisätietoa: www.hydrordi.com

Lisätietoa Vesiyhdistyksen Hydrologian jaostosta: https://www.vesiyhdistys.fi/hydrologian-jaosto/