Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen infotilaisuus

Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan sisältyy noin 140 kurssia vuosittain. Opetusta järjestetään Turussa ja Porin yksikössä sekä yhteistyöoppilaitoksissa.

Infotilaisuudessa esitellään Turussa järjestettävien opintojen kurssitarjontaa, aikatauluja ja opiskelukäytäntöjä. Lisäksi saat ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suorittamiseksi.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja erityisesti avoimen yliopiston väyläopintoja suunnitteleville. Tervetuloa!