Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen infotilaisuus

Tervetuloa Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen esittelytilaisuuteen!

Tilaisuudessa esitellään Turussa järjestettäviä opintoja. Opintotarjontaan sisältyy noin 140 opintojaksoa/kurssia vuosittain. Suurin osa opintojaksoista järjestetään tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Osan jaksoista voi opiskella kokonaan tai osittain verkossa.

Tilaisuudessa kerrotaan myös opintojen aikatauluista ja opiskelukäytännöistä. Lisäksi saat ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseksi.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja erityisesti avoimen väylän hakuun tähtääville. Tutustu etukäteen opintotarjontaan ja esittelysivuilla oleviin ohjeisiin oman opiskelusi suunnittelua varten ja tule kysymään lisää!
suunnittelija Annastiina Mäkilä