Turun yliopisto Kirjamessuilla: Ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset

Aika

5.10.2019 klo 10.50 - 11.30
Teknologian avulla ihmiskunta pystyy ylittämään maapallon kantokyvyn rajat. Kulttuurinen valinta on, teemmekö niin vai pyrimmekö hillitsemään kehitystä. Mutta miten voimme muuttaa kulttuuriamme, jotta ihmisten ilmastonmuutosta lisäävät vaikutukset vähenisivät?
Kysymykseen pureudutaan Turun yliopiston ja erityisesti tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kokoamassa paneelissa, jossa keskustelijoina ovat tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yliopistonlehtori, dosentti Katriina Siivonen, maantieteen professori Jukka Käyhkö, Luston kehittämisjohtaja ja kansatieteen dosentti Leena Paaskoski sekä Luonto-Liiton ilmastotoimintaryhmän aktiivi Sofia Böling.
Paneelin katsantokantana on tulevaisuudentutkimukselle ominainen ajatus, että tulevaisuus ei ole jotain, mikä vain tapahtuu vaan me voimme valita, mihin suuntaan tulevaisuus kehittyy. Katriina Siivosen sanoin: Mitään suuria rakenteellisia ja poliittisia muutoksia ei ole mahdollista onnistuneesti tehdä, ellei samaan aikaan ihmisten ajattelu ja sitä kautta kulttuuri muutu. Yksi keskeinen ilmastonmuutokseen vaikuttava kulttuurinen tekijä on luontosuhteemme.
Siivonen tuo keskusteluun erityisesti kulttuuri- ja tulevaisuudentutkimuksen näkökulmaa, Leena Paaskoski esimerkkejä siitä, miten metsäsuhdeajattelu voi auttaa ymmärtämään ilmastonmuutoksen syy-seuraussuhteita ja löytämään keinoja muuttaa yhteisiä toimintatapojamme, Sofia Böling tuo esille nuorten näkökulmaa ja kuusivuotista kokemustaan ympäristöjärjestössä ja Jukka Käyhkö luonnontieteilijän ajatuksia ilmastonmuutoksesta ja mahdollisuuksista toimia sen hillitsemiseksi.

Lisätietoja