Turun yliopisto Kirjamessuilla: Kuka päättää ilmastonmuutoksesta ja miten nämä päätökset vaikuttavat ympäristöllisiin ihmisoikeuksiin?

Aika

4.10.2019 klo 10.20 - 10.50
Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen on vahvasti sekä poliittinen päätös, mutta kuka päätösvaltaa tänä päivänä käyttää? Ihmisten kiinnittyminen puolueisiin on löyhentynyt 1980-luvulta lähtien ja viime aikoina on puhuttu jopa puolueiden kuolemasta. Onko niillä enää valtaa ja voimaa vaikuttaa muutokseen vai ottavatko uudet toimijat vallan. Ja mistä puhumme, kun puhumme ympäristöllisistä ihmisoikeuksista ja miten ilmastonmuutos siihen kytkeytyy? Asiasta keskustelemassa Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki ja ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula.

Lisätietoja