Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG 11.10.2022, Helsinki

Aika

11.10.2022 klo 9.30 - 16.00
Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG -tilaisuudessa käsitellään vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä aiheita eri toimijoiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja työturvallisuuden näkökulmasta.

Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville. Lähiosallistumisen lisäksi tilaisuuden puheenvuoroja voi seurata verkkolähetyksen kautta.

Aika: 11.10.2022 klo 9:30-16:00
Paikka: Työpajan auditorio, Kalasatama, Työpajankatu 13, Helsinki
Hinta- ja lisätiedot: www.turvallinensatama.fi

OHJELMA

Tilaisuuden avaus ja tervetuloa
Risto Lappalainen, asiantuntija, työturvallisuus, Väylävirasto

Salainen agentti? Laivanselvittäjän rooli VAK-kuljetusten turvallisuudessa
Sari Turkkila, toiminnanjohtaja, Suomen Laivameklariliitto sekä
Laivameklariyrityksen edustaja

Hyvät turvallisuuskäytännöt kuljetusmuotojen vaihtuessa
Miina Grönlund, erityisasiantuntija, VAK, Liikenne- ja viestintävirasto

Vaarallisten kemikaalien varastointi satamissa – Tukesin luvat ja valvonta
Sara Lax, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

VAK-nestekonttien käsittelyn erityispiirteet
Mikko Juuti, laivatuotannon päällikkö, Finnsteve Oy sekä
Finnlines Oyj:n edustaja

ADR-kuljetusten turvallisuus kumipyöräliikenteessä

Turvallisuusneuvonantajan työkenttä
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry

Tilaisuuden päätös ja kiitos
Risto Lappalainen, asiantuntija, työturvallisuus, Väylävirasto

Ohjelma- ja aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi

Tapahtumapaikalla on turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden esittelypisteitä.

Lisätiedot ja esittelypisteiden varaukset:
Markku Hakala, Satamaoperaattorit ry
050 3734544, markku.hakala@satamaoperaattorit.fi

Tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat:
Aluehallintovirasto
Ammattiliitto Pro
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Poliisi
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Rajavartiolaitos
Satamaoperaattorit ry
SKAL suoritealat ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Laivameklarit ry
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Varustamot ry
Tulli
Turun yliopisto
Veturimiesten liitto ry
Väylävirasto

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi