Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG 11.10.2022, Helsinki

Aika

11.10.2022 klo 9.30 - 16.00
Turvallinen satama – ADR, RID ja IMDG -tilaisuudessa käsitellään vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä aiheita eri toimijoiden välisen yhteistyön, tiedonkulun ja työturvallisuuden näkökulmasta.

Tilaisuus on suunnattu kaikille satamassa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville. Lähiosallistumisen lisäksi tilaisuuden puheenvuoroja voi seurata verkkolähetyksen kautta.

Tapahtumapaikalla on turvallisuusalan tuotteiden ja palveluiden esittelypisteitä.

Aika: 11.10.2022 klo 9:30-16:00
Paikka: Työpajan auditorio, Kalasatama, Työpajankatu 13 A, Helsinki

LISÄTIEDOT

WWW.TURVALLINENSATAMA.FI

OHJELMA:
Risto Lappalainen, Väylävirasto
029 534 3966, risto.lappalainen@vayla.fi

Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto ry
050 564 6465, kirsti.tarnanen-sariola@satamaliitto.fi

ESITTELYPISTEET:
Markku Hakala, Satamaoperaattorit ry
050 3734544, markku.hakala@satamaoperaattorit.fi

Pasi Ritokostki, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
0400 425497, pasi.ritokoski@akt.fi

TAPAHTUMAPAIKKA:
Kai Nieminen, Ammattiliitto Pro
050 444 9908, kai.nieminen@proliitto.fi

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSUT:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi


TILAISUUDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN OSALLISTUVAT:
Aluehallintovirasto
Ammattiliitto Pro
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Poliisi
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry
Rajavartiolaitos
Rautatiealan Unioni RAU ry
Satamaoperaattorit ry
SKAL suoritealat ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Suomen Laivameklarit ry
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Satamaliitto ry
Suomen Varustamot ry
Tulli
Turun yliopisto
Väylävirasto

Lisätiedot:
Anne E. Suominen, Turun yliopisto
040 779 9494, anne.e.suominen@utu.fi