TYÖELÄMÄPROFESSORILUENNOT: Harri Kaartinen, Ari Mölsä, Tiina Raevaara ja Anders Blom

PROFESSORILUENNOT

HARRI KAARTINEN maantiede
Laserkeilaus ja sen sovellukset

ARI MÖLSÄ oikeustiede
Suomalainen oikeusjournalismi - juristit sivullisia omassa asiassaan?

TIINA RAEVAARA humanistinen ja lääketieteellinen tiedekunta
Tutkija some-ajan myrskyissä: Millainen on tiedeviestinnän muutos?

ANDERS BLOM eduskuntatutkimuksen keskus
Päätöksentekoa kaksilla eri säännöillä

KUOHUVIINITARJOILU

REHTORIN TERVEHDYS

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoa Eeva-Maria Soikkanen, emsoik@utu.fi, 050 566 8776
Arkipuku
Eeva-Maria Soikkanen