Työelämäprofessoriluennot: Tomi Dahlberg ja Ossi Kalevo

TYÖELÄMÄPROFESSORILUENNOT
TOMI DAHLBERG | Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori
Ajatuksia digitaalisen liiketoiminnan johtamisen tutkimisesta ja opetuksesta
OSSI KALEVO | luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan työelämäprofessori
Informaation digitalisoitumisen vaikutuksia