Työnhakutaidot ja urasuunnittelu

Aika

29.10.2021 klo 10.15 - 3.12.2021 klo 12.00
Rekry järjestää Työnhakutaidot ja urasuunnittelu -kurssin (2 op) 29.10.–3.12.2021. Ilmoittautuminen kurssille on auki Pepissä 22.9.–13.10.2021. Mukaan mahtuu 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin aikana opiskelija saa kuvan itsetuntemuksesta työllistyvyyteen vaikuttavana tekijänä ja oppii tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan saavuttaakseen mielekkään työn ja erottautuakseen muuttuvilla työmarkkinoilla. Opiskelija ymmärtää oman työmarkkina-asemansa merkityksen sekä tutkinnostaan saamansa hyödyn uralla etenemisessä. Opintojakson aikana opiskelija oppii analysoimaan työmarkkinoita, käyttämään tehokkaasti työnhaun välineitä sekä markkinoimaan omaa osaamistaan alan verkostoissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia urasuunnitelman asiantuntijaksi kasvun tueksi.

Opetus koostuu seuraavista aihealueista:
- Itsetuntemuksen vahvistaminen
- Työmarkkinatietous: Mitä työnantajat odottavat
- Sijoittumistietoa oman alan alumneista
- Työnhaun kanavat ja verkostoituminen: Miten löytää oma unelmatyö
- Oman osaamisen markkinointi: CV, työhakemus ja haastattelu

Opintojaksoon sisältyy kuusi tapaamista:
pe 29.10.2021 10:15–11:45 Zoom
pe 05.11.2021 10:15–11:45 Zoom
pe 12.11.2021 10:15–11:45 Zoom
pe 19.11.2021 10:15–11:45 Zoom
pe 26.11.2021 10:15–11:45 Zoom
to 02.12.2021 10:15–11:45 Zoom
pe 03.12.2021 10:15–11:45 Zoom

Viimeinen kerta toteutetaan kahdessa erillisessä ryhmässä to 2.12. klo 10:15–11:45 ja pe 3.12. klo 10:15–11:45. Ryhmä valitaan opintojakson alettua.