Työpaja: Voivatko tuulivoima ja matkailu hyötyä toisistaan?

Aika

19.9.2022 klo 12.30 - 14.30
Tuulivoimasta on muodostunut merkittävä uusiutuvan energian tuotantomuoto: globaalisti tuulivoimalla tuotetaan neljäsosa uusiutuvasta energiasta. Suomessakin tuulivoimaa rakennetaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Työpajassa pohdimme sitä, voisiko sähköntuotannon lisäksi tuulivoimaloita hyödyntää myös jollain muulla tavalla. Voisivatko tuulipuistot olla esimerkiksi potentiaalisia matkailukohteita? Tilaisuus järjestetään etänä.

Työpajan järjestää BlueCleanDigi-hanke, joka rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.