Väitös (anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito): LL Tommi Yrjälä

Aika

26.5.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Tommi Yrjälä esittää väitöskirjansa ”Paediatric Spinal Surgery and Perioperative Management” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 26.5.2023 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali, Hämeentie 11, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://utu.zoom.us/j/67521925253 (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Klaus Olkkola (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Timo Laitio (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9225-6.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Idiopaattinen skolioosi, Scheuermannin kyfoosi ja spondylolisteesi ovat nuorten yleisimmät selän epämuodostumat. Niiden esiintyvyys on Suomessa nuorilla n. 1–9 %. Muita harvinaisempia syitä selkärangan virheasennoille ja selkäkivuille ovat neuromuskulaariskolioosi, kasvaimet ja infektiot. Kaikkiin edellä mainittuihin sairauksiin voi liittyä selkäkipua, mutta ne voivat olla myös oireettomia. Selkäkipu on yleistä myös terveillä nuorilla ja lähes puolet nuorista ovat kokeneet selkäkipua.

Suurin osa skolioosi-, Scheuermannin kyfoosi- ja spondylolisteesipotilaista ei tarvitse mitään hoitoa. Taudin seuranta riittää, jotta selkärangan virheasennon mahdollista pahenemista havaitaan ajoissa. Konservatiivista hoitoa käytetään, mikäli vaiva pahenee. Konservatiiviseen hoitoon kuuluvat tulehduskipulääkkeet, fysioterapia ja tukiliivihoito. Vain pieni osa potilaista tarvitsee leikkaushoitoa, selän luudutusleikkausta. Selän luudutusleikkaus on yksi yleisimmistä laajaa kirurgiaa vaativista toimenpiteistä nuorilla. Suomessa tehdään vuosittain 200–250 selän luudutusleikkausta lapsille ja nuorille.

Multimodaalinen kivunhoito tarkoittaa, että yhdistetään eri tavalla vaikuttavia kipulääkkeitä ja hoitomuotoja kivunhoidossa. Tavallisia käytettyjä lääkkeitä ovat parasetamoli, tulehduskipulääkkeet, opiaatit, gabapentinoidit, dexmedetomidiini, ketamiini ja erilaiset puudutukset. Ei-lääkkeellisiä hoitomuotoja käytetään myös, kuten kylmäpusseja, musiikkia ja psykoterapiaa. Multimodaalisen kivunhoidon tarkoituksena on parantaa potilaan tyytyväisyyttä ja vähentää lääkkeiden, erityisesti opiaattien, haittavaikutuksia.

Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että pregabaliini (gabapentinoidi) selkäleikkauksen yhteydessä ei vähennä pitkäkestoista kipua 2 vuotta leikkauksen jälkeen. Pregabaliinia ei ole järkevää käyttää osana multimodaalista kivunhoitoa nuorilla. Väitöstutkimus myös vahvisti, että opioidien kulutus selän luudutusleikkauksen jälkeen on yhteydessä virtsaummen esiintyvyyden kanssa nuorilla potilailla. Skolioosi-, Scheuermannin kyfoosi- ja spondylolisteesipotilailla väheni selkäkipu 2 vuotta selkäleikkauksen jälkeen, ja myös tämän vuoksi selän luudutusleikkaus on hyödyllinen.