Väitös (kulttuuriperinnön tutkimus): FM Taru Talvensuu

Aika

14.4.2023 klo 12.00 - 16.00
FM Taru Talvensuu esittää väitöskirjansa ”Miesten hyvinvoinnin kytkennöistä ja tutkimuksesta” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.4.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Porin yliopistokeskus, Auditorio 125, Pohjoisranta 11, Pori).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Eerika Koskinen-Koivisto (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena dosentti Riina Haanpää (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kulttuuriperinnön tutkimus.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9205-8 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Miesten hyvinvointia ja elintapoja on tutkimuksissa ja arkipuheessa usein selitetty sukupuolella ja maskuliinisuudella. Tässä väitöstutkimuksessa suomalaisten miesten hyvinvointia ja elintapoja analysoidaan ihmis- ja sukupuolikeskeisyyttä laajemmasta näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä ovat hyvinvointeihin ja elintapoihin liittyvät tekijät sekä niiden tutkimisen mahdollisuudet.

Väitöskirjan artikkeleissa käsitellään miehille suunnattujen terveys- ja hyvinvointioppaiden kuvauksia miehistä ja miesten elintavoista sekä avun hakemista, hyvää syömistä ja hyvinvoinnin lisääntymistä luonnossa. Oppaiden lisäksi tutkimuksen aineistoina on käytetty miesten ryhmäkeskusteluja sekä luonnossa tehtyjä kävelyjä.

Tutkimus osoitti, että terveys- ja hyvinvointikirjallisuudessa miehisten elintapojen esitetään johtuvan biologisesta ja kulttuurisesta miehisyydestä. Oppaissa miesten terveyteen liitetään erityisesti menneisyys, luonto ja työnteko. Sen sijaan miehet itse liittävät hyvinvointiin ja elintapoihin monenlaisia arjessa vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistuneet miehet välittivät omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja elintavoista sekä puhuivat näistä avoimesti. Esimerkiksi keskusteluissa ruuasta esille nousivat pohdinnat ravintoaineista, kasvisruokien laittamisen opettelu ja erityisesti kotiruuan hyvyys.

Tutkimuksessa ehdotetaan, että koska hyvinvointiin liittyviä valintoja tehdään arjessa, tulisi niitä tarkastella ajallisina, paikallisina, materiaalisina, sosiaalisina ja kulttuurisina tapahtumina. Erilaiset tekijät tulevat esille, kun tarkastelun kohteeksi otetaan yksilön sijaan esimerkiksi avun hakemattomuuden ja ruuanlaiton tilanteet. Tutkimuksessa sekä hyvinvointi- ja terveysneuvonnassa pitäisi myös huomioida ihmisten erilaiset toimintakyvyt ja niiden tukeminen sekä rakenteisiin ja ympäristöihin liittyvät tekijät.