Väitös (lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia): FM Noora Houttu

Aika

30.6.2023 klo 12.00 - 16.00
FM Noora Houttu esittää väitöskirjansa ”Interrelations between microbiota, metabolism and low-grade inflammation with obesity and gestational diabetes mellitus: Means to intervene during pregnancy” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30.6.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii tohtori Frank Thies (Aberdeenin yliopisto, Yhdistynyt kuningaskunta) ja kustoksena professori Kirsi Laitinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://www.utupub.fi/handle/10024/175071

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Yhä useampi raskaana oleva nainen kärsii ylipainosta tai lihavuudesta. Ylipaino ja lihavuus voivat lisätä raskauskomplikaatioiden, kuten raskausdiabeteksen, vaaraa, mitkä vaikuttavat äidin terveyteen raskauden aikana ja jälkeen. Terveyteen vaikuttavat taustalla olevat molekulaariset mekanismit ovat kuitenkin vielä huonosti tunnettuja. Aikaisempi tutkimus viittaa siihen, että ylipainoisilla ja lihavilla ihmisillä tulehdustekijöiden taso on jatkuvasti hieman koholla (matala-asteinen tulehdus), aineenvaihdunta on muuttunut sekä mikrobisto on epätasapainossa.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko matala-asteinen tulehdus, aineenvaihdunta ja suoliston mikrobisto ylipainoisilla ja lihavilla raskaana olevilla naisilla sekä tutkia matala-asteisen tulehduksen, aineenvaihdunnan sekä emättimen mikrobiston yhteyttä raskausdiabeteksen puhkeamiseen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia ravinnon ainesosien, kalaöljyn ja/tai probioottien, vaikutusta näihin kolmeen eri tekijään.

Lihavilla verrattuna ylipainoisiin todettiin poikkeava matala-asteinen tulehdus, aineenvaihdunta ja mikrobisto. Lihavien naisten veren matala-asteisen tulehduksen sekä rasva-aineenvaihdunnan merkkiaineiden tasot sekä Prevotellacaea-bakteerin osuus olivat korkeammat kuin ylipainoisilla naisilla. Osa mitatuista aineenvaihdunnan merkkiaineista sekä emättimen mikrobisto alkuraskaudessa olivat yhteydessä raskausdiabeteksen puhkeamiseen. Kalaöljy ja/tai probiootit vähensivät emättimen haitallisten bakteerien määrää sekä nostivat n-3- monityydyttymättömiä pitkäketjuisia rasvahappoja veressä. Kalaöljy ja/tai probiootit eivät vaikuttaneet matala-asteiseen tulehdukseen.

Lihavuuden aste on yhteydessä muutoksiin matala-asteisessa tulehduksessa, aineenvaihdunnassa sekä suoliston mikrobistossa raskaana olevilla naisilla. Tietyt aineenvaihdunnan merkkiaineet sekä emättimen bakteerit voisivat toimia riskimarkkereina raskausdiabeteksen kehittymiselle, mutta lisää tutkimuksia tarvitaan. Kalaöljy ja/tai probiootit ovat hyödyllisiä rasvahappoaineenvaihdunnalle ja emättimen mikrobistolle.
Viestintä