Väitös (musiikkitiede): FM Ville Iivari

Aika

15.6.2023 klo 12.00 - 16.00
FM Ville Iivari esittää väitöskirjansa ”Violin Improvisation in Afro-Cuban Religious Ceremonies” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 15.6.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Aava-luentosali, Arcanuminkuja 1, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Juha Ojala (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia) ja kustoksena FT Milla Tiainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on musiikkitiede.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9324-6

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Kuubassa harjoitettavan santería-uskonnon Violín a Ochún -seremonioissa improvisoivat viulistit hyödyntävät erilaisia musiikillisia rakenteita – niin sanottuja malleja – improvisaatioidensa lähtökohtana. Tutkimuksesta käy ilmi, että osan malleista ollessa musiikkikulttuurille tyypillisiä musiikillisia rakenteita, osa niistä opitaan seremonioissa soittamisen seurauksena sekä muissa yhteyksissä. Viulistit painottavat paikallisen tradition tärkeyttä ja improvisaation roolia osana kollektiivista tilaisuutta, jonka aikana vuorovaikutus yleisön kanssa on keskeistä.

Tutkimus osoittaa, että musiikillisten rakenteiden hyödyntämisessä on myös sukupolvien välisiä eroja: vanhemmat viulistit lähestyvät improvisaatiota perinteisemmän tyylin kautta, mutta nuorempien viulistien improvisaatioiden taustalla näkyy myös vallankumousta seuranneen systemaattisen musiikkikoulutuksen sekä nuorempien viulistiroolimallien vaikutus. Tutkimus osoittaa lisäksi, että viulisteja ohjaavia musiikillisia rakenteita voidaan lähestyä laajemmassa kulttuurisessa kontekstissaan. Ne sisältävät ja luovat erilaisia kulttuurisia merkityksiä ja assosiaatioita, esiintyvät vuorovaikutuksessa kollektiivisesti jaettujen kulttuuristen mallien kanssa ja ohjaavat tilaisuuteen osallistuvien käyttäytymistä eri tavoin. Sen lisäksi, että tutkimus kartoittaa viulistien improvisaatioissaan hyödyntämää musiikillista sanavarastoa, se laajentaa perinteistä kognitiivista ja mallipohjaista improvisaation tutkimusta kulttuuritietoisempaan suuntaan.
Viestintä