Väitös (synnytys- ja naistentautioppi): LL Linda Laitinen

Aika

9.6.2023 klo 12.00 - 16.00
LL Linda Laitinen esittää väitöskirjansa ”Nausea and vomiting of pregnancy - Studies with Pregnancy-Unique Quantification of Emesis Questionnaire” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.6.2023 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/c82d0219-73fd-436f-bb26-06d5bf5c5e2a/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Marja Vääräsmäki (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Päivi Polo (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on synnytys- ja naistentautioppi.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9278-2.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Valtaosa raskaana olevista naisista kokee jonkinasteista raskauspahoinvointia, jonka vaikeusaste vaihtelee lievästä aina harvinaiseen äärimuotoon nimeltään hyperemesis gravidarum. Raskauspahoinvoinnin voimakkuuden arviointiin on kehitetty kyselymittari Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE), joka oli väitöstutkimuksessa ensimmäistä kertaa käytössä Suomessa.

Raskauspahoinvoinnin voimakkuutta arvioitiin PUQE-kyselymittarin avulla äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. PUQE-kyselymittaria käytettiin myös sairaalassa hyperemesis gravidarum -potilailla. Lisäksi väitöstutkimuksessa selvitettiin raskauspahoinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä sekä odottajien elämänlaatua ja unen laatua.

Useat taustatekijät olivat yhteydessä odottajien voimakkaampaan raskauspahoinvointiin: aiemmat raskaudet, matkapahoinvointitausta ja taipumus pahoinvointiin migreenin tai muun päänsäryn yhteydessä sekä sukulaisten raskauspahoinvointitausta. Väitöstutkimuksessa todettiin, että raskauspahoinvointi heikentää odottajien fyysistä ja psyykkistä elämänlaatua sekä unen laatua. Hyperemesis gravidarum -potilailla PUQE-pisteet laskivat sairaalahoidon aikana kuvastaen raskauspahoinvoinnin lievittymistä. Tämä muutos oli yhteydessä myös kohentuneeseen elämänlaatuun.

Väitöstutkimuksen perusteella PUQE-kyselymittari sopii käytettäväksi perusterveydenhuollossa raskauspahoinvoinnin voimakkuuden arvioinnissa sekä sairaalahoidossa hyperemesis gravidarum -potilaiden hoidon seurannassa.