Väitös (virusoppi): FM Anu Haveri

Aika

9.12.2022 klo 12.00 - 16.00
FM Anu Haveri esittää väitöskirjansa ”Influenza vaccine induced antibody responses in relation to evolution of influenza A viruses” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 9.12.2022 klo 12 (Folkhälsan-talon luentosali, Mannerheimintie 97, Helsinki).

Väitöstä voi seurata myös etänä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJhMTdiMDItNTI2Yy00MjE4LWI4MzUtMTdhNGFmOTg0NzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d1db0d-c492-4225-a66c-3c3a9e4b8360%22%2c%22Oid%22%3a%22c4e23941-a28a-4a5e-afbe-5afa5106f3d1%22%7d (Tunnuskoodi: EvbiLa)

Vastaväittäjänä toimii professori Mika Rämet (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Ilkka Julkunen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on virusoppi.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9090-0
Viestintä