Vastaajan selitystaakka rikosasioissa - Helsinki

Aika

26.9.2022 klo 13.00 - 15.00
Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton ja Lapin yliopiston kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.

Koulutus syventää osallistujien ymmärtämystä tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen liittyvästä harkinnasta, epäaitoon todistustaakkaan ja/tai selitystaakkaan johtavista tilanteista sekä siitä, miten ja milloin vastaajan tulisi prosessissa reagoida, jos häntä vastaan on esitetty eriasteista näyttöä. Koulutuksessa selvennetään selitystaakkaan liittyvää käsitteistöä ja tutustutaan selitystaakalle Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä asetettuihin edellytyksiin sekä kotimaiseen oikeuskäytäntöön.

Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.