XXIII Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2021 - Sosiaalityö professiona

Aika

18.2.2021 klo 9.00 - 19.2.2021 klo 16.00
Sosiaalityössä on tiivistetysti kyse ihmisten hyvinvoinnin ja arjen sujuvuuden ylläpitämisestä sekä edistämisestä. Sosiaalityö voidaan ymmärtää professiona, jonka tunnusmerkkeihin kuuluvat oma akateeminen tieteenala ja koulutus, tieteelliseen tietoon ja eettisiin periaatteisiin pohjautuva ammatillisuus sekä ammattihenkilöstölain määrittämä monopoliasema harjoittaa ammattia. Sosiaalityöntekijöitä toimii mitä moninaisimmissa tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla asiakas-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Tutkimuksen päivillä pohditaan, millaisia kamppailuja asiantuntijuudesta sosiaalityön kentällä käydään ja miksi? Entä millaisia ovat arjen pienet kamppailut sosiaalityössä? Miten sosiaalityöntekijät käyttävät harkintavaltaa, ja mitkä tekijät sitä rajoittavat? Entä millaisia eettisiä kysymyksiä ja ristiriitoja sosiaalityön arjessa kohdataan? Miten sosiaalityöntekijät jaksavat työssään näiden haasteiden keskellä?

Lisäksi perehdytään sosiaalityöntekijöiden poliittiseen osallistumiseen sekä yhteiskunnallisiin näkemyksiin ja mielipiteisiin. Määrittävätkö näitä sosiaalityöntekijöiden ammattiin liittyvät tekijät vai kenties yksilön oma yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema?

Päivien päätteeksi pohditaan, millaista sosiaalityön asiantuntijuuden tulisi olla tulevaisuudessa. Millaista osaamista ja asiantuntijuutta tarvitaan toimintaympäristöjen muuttuessa sosiaalityön erilaisissa tehtävissä?

Kaksipäiväinen virtuaalitapahtuma koostuu kutsuluennoista ja työryhmistä. HUOM: työryhmähaku on avattu, lisätietoa "työryhmät ja abstraktit" -välilehdellä (pääset valikkoon sivun yläpalkista). Muista myös käydä jättämässä abstraktisi ehdolle työryhmäesitykseksi tai virtuaaliposteriksi.

Tärkeitä päivämääriä
Työryhmäehdotuksien viimeinen jättöpäivä 8.11.2020
Abstraktien jättö aukeaa 17.11.2020
Ilmoittautuminen virtuaalipäiville aukeaa 17.11.2020
Abstraktideadline 10.1.2021
Tieto abstraktin hyväksymisestä/hylkäämisestä 18.1.2021