Yhtiökokouksen päätöksen moite

Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton ja Tampereen yliopiston kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.


Koulutuksessa on tarkoitus käydä läpi yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen tyypillisesti liittyviä teemoja, joista osa on perustasolla, mutta osa myös syventävällä tasolla.


Koulutus on suunnattu kaikille tiedonjanoisille asianajajille, jotka ovat tekemisissä osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouspäätösten kanssa.


Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.