Yhtiökokouksen päätöksen moite - Helsinki

Aika

7.3.2022 klo 12.00 - 15.30
Oikeustieteellinen tiedekunta järjestää yhteistyössä Asianajajaliiton ja Tampereen yliopiston kanssa ammatillisen täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.


Koulutuksessa on tarkoitus käydä läpi yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen tyypillisesti liittyviä teemoja, joista osa on perustasolla, mutta osa myös syventävällä tasolla.


Koulutus on suunnattu kaikille tiedonjanoisille asianajajille, jotka ovat tekemisissä osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouspäätösten kanssa.


Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.