Yleisöluentosarja Katsomukset kartalla: Uskonto ja populaarimusiikki maailmalla ja Suomessa

Aika

16.4.2019 klo 18.00 - 20.00
Uskontotieteen ja folkloristiikan tutkijat avaavat luennoilla näkymiä siihen, millä tavoin uskonto ilmenee tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa. Luennoilla perehdytään muun muassa kansanuskon, populaarikulttuurin ja katsomusten välisiä suhteita, uskontoa draaman ja kirjallisuuden kehyksissä sekä uskontoa digitaalisissa peleissä ja populaarimusiikissa sekä Suomessa että maailmalla.

Luentosarja on avoin kaikille katsomuksista ja kulttuurista kiinnostuneille, mutta se on suunniteltu erityisesti katsomusaineiden opettajia ja opettajiksi opiskelevia varten.

Luentosarjan viidennellä kerralla Marcus Moberg ja Tommy Ramstedt luennoivat aiheesta Uskonto ja populaarimusiikki maailmalla ja Suomessa.
Patjas, Maria