Yleistajuistamisen työpaja kieli- ja käännöstieteilijöille (7.2. ja 14.2.)

Aika

7.2.2020 klo 9.00 - 14.2.2020 klo 16.00
Työpajassa opetellaan tunnistamaan yleisesti mielenkiintoisia näkökulmia omaan tutkimukseen ja tieteenalaan. Keskustellaan kieli- ja käännöstieteiden yleistajuistamisen perinteistä sekä tieteenalan julkisuudesta. Pohditaan sopivia yleistajuistamisen väyliä sekä opetellaan yleistajuistamisen työkaluja kuten ydinviestin kiteytystä ja tarinallisuutta.

Työpajassa työstetään omaa yleistajuista tekstiä vapaavalintaisesta aiheesta. Kurssilla sivutaan myös sosiaalisessa mediassa toimimista ja omasta tutkimuksesta tiedottamista. Kurssi on suomeksi.

Kurssin toteutus on kahteena päivänä: 7.2. ja 14.2.2020 klo 9-16.
Jolita Murto