Lapsi keinumassa

Itla rahoittaa näyttöön perustuvien menetelmien kotipesätoimintaa vuonna 2020

20.12.2019

Itla rahoittaa Lapset puheeksi ja Ihmeelliset vuodet -menetelmien kotipesätoimintaa vuonna 2020 yhteistyössä MIELI ry:n ja Turun yliopiston kanssa.

Menetelmien kotipesätoiminnan rahoitus liittyy Itlan tavoitteeseen lisätä ja tukea näyttöön perustuvaa toimintaa ja näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä. Kotipesätoiminta on vahvasti kytköksissä Ouluun ja Turkuun lahjoitettuihin interventio- ja implementointitutkimuksen professuureihin ja yliopistoissa tehtävään kehittämiseen ja tutkimukseen.

Ihmeelliset vuodet -menetelmän kotipesä Turun yliopistoon

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty ja tutkittu vuosia digiavusteista käytösongelmien varhaisen vaiheen hoitoon suunnattua Voimaperheet-vanhempainohjausta. Neuvoloissa tarjottavan etähoidon lisäksi mukaan kytketään perinteinen ryhmämuotoinen Ihmeelliset vuodet -menetelmä. Itlan rahoitus toiminnalle on 200 000 euroa.

– Tämä mahdollistaa palvelujärjestelmään uudenlaisen tutkimusnäyttöön perustuvan portaittaisen palvelukokonaisuuden käytösongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaiseen väestötasoiseen kohdennettuun ja erikoistasoiseen hoitoon.  Lisäksi Itlan lahjoitusprofessuuri antaa nyt erinomaisen mahdollisuuden tutkia tämän vaikuttavuutta ja implementointia, sanoo Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

Lapset puheeksi -menetelmän kotipesä MIELI Suomen Mielenterveysseuraan

Itla on solminut yhteistyösopimuksen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa Lapset puheeksi -menetelmän kotipesätoiminnasta. MIELI ry vastaa vuonna 2020 menetelmän kouluttajakoulutuksesta ja kouluttajien jatkokoulutuksesta sekä koordinoi menetelmäkoulutuksia. Itla rahoittaa toimintaa 70 000 eurolla.

Lapset puheeksi on matalan kynnyksen menetelmä, joka vahvistaa vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen sujuvaa arkea. Sitä on tutkittu perheissä, joilla on vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, erityisesti vanhempien mielenterveysongelmia.

– MIELI ry:n ja Itlan yhteistyö Lapset puheeksi –menetelmän levittämiseksi luo valtakunnallisen perustan lasten ja nuorten vaikuttavaan varhaiseen ja monitoimijaiseen tukeen heidän arkiympäristöissään. Varhainen tuki vahvistaa lasten ja nuorten voimavaroja, ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja vähentää lasten ja nuorten erityspalvelujen tarvetta, sanoo MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck.

 

Lisätietoa:


Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itla, puh. 050 318 7068

Professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, puh. 050 365 3447

Kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck, MIELI ry, puh. 0 400 659 101

 

 

   Lapset puheeksi ja Ihmeelliset vuodet

Lapset puheeksi ja Ihmeelliset vuodet -menetelmät on arvioitu Itlan ylläpitämässä Kasvun tuki -portaalissa. Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakki -hanke tarjosi molempien menetelmien koulutusta vuosina 2017–2018. Hanke oli osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

Lapset puheeksi on matalan kynnyksen menetelmä vahvistamaan vanhemmuutta, lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta sekä lapsen sujuvaa arkea. Menetelmästä on näyttöä tilanteissa, joissa vanhemmalla on mielenterveyden haasteita.

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät sopivat vanhemmille, joilla on 3–12-vuotiaita käytösongelmaisia lapsia. Vanhemmuusryhmät ovat strukturoitua vanhempainohjausta sekä vertaiskeskustelua. Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä sopii esimerkiksi varhaiskasvattajille, luokanopettajille ja koulunkäynninohjaajille. Menetelmä auttaa käytösongelmien ohjaamiseen lapsiryhmissä päiväkodeissa ja koulussa.

Luotu 20.12.2019 | Muokattu 20.12.2019