Joustavan opiskelun mahdollisuuksia parannetaan – korkeakoulut solmivat sopimuksen tulevaisuuden yhteistyöstä

13.12.2019

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostot Unifi ja Arene ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen tulevaisuuden opetusyhteistyölle, jonka myötä opiskelijat pystyvät suorittamaan opintoja toisissa korkeakouluissa aiempaa joustavammin. Yhteistyön tueksi on kehitetty myös tiedonvälityspalvelu.

Korkeakoulujen allekirjoittama sopimus sisältää periaatteet ja tahdonilmauksen uusille toimintatavoille, joilla mahdollistetaan opiskelijoille entistä yksilöllisempien opintojen kokoaminen eri korkeakoulujen tarjonnasta. Sopimuksen toimeenpanon myötä korkeakoulut käyvät läpi myös nykyiset yhteistyöverkostonsa ja uudistavat toimintatapansa tavoitteiden mukaisiksi.

Ristiinopiskelua helpotetaan uudistetuilla järjestelmillä

Opiskelijaliikkuvuuden edistämiseksi on korkeakoulujen yhteistyönä kehitetty myös kansallinen ristiinopiskelun tiedonvälityspalvelu. Palvelu tukee joustavaa opiskelua välittämällä tietoa korkeakoulujen välillä. Järjestelmätuella mahdollistetaan korkeakoulujen opetusyhteistyön laajentaminen ja suurempien opiskelijamäärien hallinta. Järjestelmän käyttöönotto alkaa vuonna 2020, kun korkeakoulut alkavat liittää omia tietojärjestelmiään yhteiseen tiedonvälityspalveluun.

Ristiinopiskelun työkaluihin kuuluu myös Exam-tenttijärjestelmä, jonka avulla opiskelijat saavat joustavat mahdollisuudet valita tenttiaikansa ja -paikkansa eri korkeakoulujen tiloissa. Oman korkeakoulun tentin tekeminen vieraan korkeakoulun tiloissa (niin sanottu tenttivierailu) on toteutettu ensimmäistä kertaa onnistuneesti jo vuoden 2019 alussa. Exam-tenttivierailun käytäntöjä koskien valmistellaan yhteistyösopimusta, jonka myötä korkeakoulujen tenttivierailumahdollisuuksia saadaan laajennettua.

– Tämä on erittäin tärkeä ja pitkään kaivattu uudistus. Ristiinopiskelun ja tenttivierailujen mahdollisuuksien lisääminen on hyvästä tahdosta huolimatta usein kariutunut järjestelmien yhteensopimattomuuteen, mutta nyt ongelmiin on toivottavasti löydetty toimivat ratkaisut, sanoo Turun yliopiston koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaava vararehtori Riitta Pyykkö.
 
Lisätietoja:

Mikko Markkola
mikko.markkola@tuni.fi
p. 050 532 9060
Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
 
Sami Hautakangas
sami.hautakangas@tuni.fi
p. 050 462 7387
Ristiinopiskelun kehittäminen -hankkeen projektipäällikkö

Luotu 13.12.2019 | Muokattu 13.12.2019