Kuvituskuva

Arkiliikunnasta kestävää kasvua – STN rahoittaa Turun yliopiston johtamaa tutkimuskonsortiota

27.11.2018

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto STN on valinnut neljä uutta konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapion johtama konsortio tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin.

Täydentävällä haulla etsittiin ohjelmaan tutkimusta, joka käsittelee kestävän kasvun mahdollistamista taloudellisen toiminnan avulla. Tavoitteena on tukea suomalaisten yhteisöjen ja yritysten palvelujen ja tuotteiden uudistumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

– Yhdessä aiemmin valittujen hankkeiden kanssa nämä neljä hanketta kattavat monipuolisesti ohjelman tavoitteita ja luovat tietoperustan, joka tukee niin julkisia kuin yksityisiä ratkaisuja kestävän kasvun aikaansaamiseksi, korostaa STN:n puheenjohtaja Per Mickwitz.

Turun yliopistoon useita STN-hankkeita

Professori Petri Tapio Turun yliopistosta johtaa konsortiota Terveet elämäntavat kestävän kasvun aikaansaajina (STYLE), jossa tutkitaan kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Neljässä kaupungissa tehtävien interventioiden avulla konsortiossa pyritään aikaansaamaan sellainen lisäys arkiliikunnassa, joka näkyy kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvuna ja tuottaa samanaikaisesti kasvavaa liiketoimintaa.

– Kevyen liikenteen ja liikunnan tutkimus ovat olleet melko erillisiä keskusteluja, vaikka arkiliikunnan lisääminen edellyttää kummankin ymmärtämistä. STYLE-hanke tuo yhteen terveyden edistämisen, liikennesuunnittelun ja ympäristönsuojelun näkökulmat tavalla, jossa otetaan huomioon myös uudet liiketoimintamahdollisuudet. On ollut hienoa nähdä, miten koko konsortiomme on lähtenyt rohkeasti mukaan tähän tieteidenväliseen keskusteluun, Tapio sanoo.

Konsortio koostuu yhteensä kuudesta osahankkeesta, joista kahta toteutetaan Turun yliopistossa. Siihen kuuluu tutkijoita Turun lisäksi Jyväskylän yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskuksesta sekä UKK-instituutista. Toista Turun yliopistossa toteuttavaa osahanketta johtaa yliopistotutkija, dosentti Birgitta Sandberg. Konsortion kokonaisrahoitus on yli kolme miljoonaa euroa. 

STYLE-konsortion lisäksi Turun yliopisto on partnerina konsortiossa Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025), joka pyrkii vauhdittamaan Suomen tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. Johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas johtaa konsortion osahanketta, jonka rahoitus on yhteensä 536 503 euroa.

Rahoitettavat hankkeet saavat rahoituksen viideksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään kahdessa jaksossa eli ensin kolmeksi ja väliarvioinnin jälkeen kahdeksi vuodeksi.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttavuutta. Vuonna 2018 STN rahoittaa tutkimusta 55 miljoonalla eurolla.

Luotu 27.11.2018 | Muokattu 12.12.2018