Avoimessa yliopistossa maalis-huhtikuussa alkavia opintoja

20.03.2019

Useiden eri alojen opintoja on alkamassa vielä kevätlukukauden aikana. Tutustu opetusohjelmiin!

Maaliskuussa alkavia opintoja

 • Turun kauppakorkeakoulun IV periodin kurssit Turussa mm.: Taloushallinnon tietojärjestelmät 3 op, Liikkeenjohdon konsultointi 6 op, Doing Business with Asian Countries 3 op, Exports and SME Internationalisation 6 op, Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op, Globalisation and Corporate Responsibility 5 op, Instituutiotaloustieteen perusteet 3 op, Supply Chain Management 5 op, Social Value Creation 6 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op, Svenskt i Finland 2 op, Mündliche Wirtschaftskommunikation I 2 op. Ilmoittautuminen 27.2. - 12.3.
 • Turun kauppakorkeakoulun IV periodin kurssit Porissa: Työhyvinvointi 5 op , Yritysrahoitus 4 op, Yrityksen tietojärjestelmäratkaisut 6 op, Vero-oikeus 5 op Yritysjuridiikan perusteet 3 op. Ilmoittautuminen 26.2. - 10.3.
 • Johdatus tekoälyyn 2 op, integroitu opetus Turun yliopistossa 5.3. - 23.4. - myös verkko-opintoina!
 • Kemia IV 4 op, integroitu opetus Turun yliopistossa/verkko-opinnot 5.3. - 23.4.
 • Tietoverkkotekniikat 4 op, integroitu opetus Turun yliopistossa 6.3. - 24.4.
 • Kemia: Kemiallinen biologia 5 op, integroitu opetus Turun yliopistossa 6.3. - 17.4.
 • Fysiikan peruskurssi 4 4 op, integroitu opetus Turun yliopistossa 7.3. - 18.4.
 • Rikosoikeus 8 op, integroitu opetus Turun yliopistossa 8.3. - 14.3. Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 2 op.
 • Alkukasvatus: Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op, lähiopetus iltaisin Turun kesäyliopistossa 8.3. - 16.3.
 • Maantiede: Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op, verkko-opinnot 11.3. - 7.4.
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, monimuoto-opinnot iltaisin Turun yliopistossa 13.3. - 24.4.
 • Ympäristötiede: Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, verkko-opinnot 18.3. - 26.5.
 • Asklepios-ohjelma: Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 op, lähiopetus Turun yliopistossa tai verkko-opinnot 20.3. alkaen
 • Uskontotiede: Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op, uskonnonopettajan opintoihin kuuluva aineopintojen opintojakso, integroituna opetuksena Turun yliopistossa 20.3. alkaen
 • Kasvatustiede (aineopinnot): Kasvatusfilosofia 3 op, verkko-opinnot 20.3. alkaen
 • Kasvatustiede: Kasvatuksen ja oppimisen kulttuurinen konteksti 7 op, verkko-opinnot 25.3. - 15.5.
 • Koululaisen ravitsemus 3 op, integroitu opetus Turun yliopistossa 28.3. - 15.4.
 • Tilastolliset perustaidot 6 op, monimuoto-opinnot Turun yliopistossa 28.3. - 6.6.

Huhtikuussa alkavia opintoja

 • Alkukasvatuksen matematiikka 2 op, lähiopetus iltaisin Turun kesäyliopistossa 6.4. - 13.4.
 • Luonnonvarojen maantiede 4 op, verkko-opinnot 8.4. - 12.5.Luonnonvarojen maantiede 4 op, verkko-opinnot 8.4. - 12.5.

Jatkuva ilmoittautuminen kevätlukukaudella 2019:

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op, verkkokurssi
 • Hoitotieteen perusopinnot 25 op, kirjatentit. Huom. Opintojen tarjonta avoimena yliopisto-opetuksena päättyy 31.5.2019.

​Tutustu opetusohjelmiin ja tarkista ilmoittautumis- ja opetusajat ym. tiedot sivulta:

> Kevätlukukauden 2019 opetusohjelmat

Kysy lisätietoja! Yhteystiedot ovat opetusohjelmissa.

Luotu 20.03.2019 | Muokattu 21.03.2019