Brahea-keskuksen Sami Tantarimäki Maaseutututkimus-lehdessä: Etätyö tulee taas!

26.06.2020

Tantarimäki pohtii kesäkuussa 2020 ilmestyneessä Maaseutututkimus-lehdessä työn murroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia maaseudun kunnille ja kaupungeille peilaten sitä aiemmin ja tällä hetkellä tapahtuviin muutoksiin.

Katsauksessa avataan etätyöhön liitettyjä monia nimityksiä ja käsitteitä muun muassa joustotyötä, paikasta riippumatonta työtä ja monipaikkaista työtä. Vaikka nyt koronan myötä tehtiinkin nopeita ratkaisuja, niin pysyvät ratkaisut edellyttävät pitkäjänteisempää ja strategisempaa otetta. Käynnissä on työn ja teknologian murros, joka tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille työtavoille ja työnteon paikoille. Se haastaa myös katsomaan, että millaisia ammatteja on tulevaisuudessa ja miten kunnat itseään työmarkkinoille esittelevät.

Lue koko katsaus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94488

Luotu 26.06.2020 | Muokattu 26.06.2020