CSHIPP edistää puhdasta merenkulkua yhteistyöllä

16.12.2019

Clean Shipping Project Platform, CSHIPP, kokoaa yhteen Itämeren alueen puhdasta merenkulkua edistäviä projekteja ja organisaatioita ja luo verkostoja näiden toimijoiden välille. Hanke kokoaa yhteen osallistuvien projektien tuloksia ja edistää tutkimuksen, poliittisen päätöksenteon ja elinkeinoelämän yhteyksiä.

CSHIPP-hanketta rahoitetaan Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta, ja sen koordinoi MKK. Syksyn aikana useat hankkeen järjestämät tilaisuudet kokosivat yhteen viranomaisia, yrityksiä ja tutkijoita.

  • CSHIPP järjesti Clean Shipping Financing – Challenges and Best Practices - työpajan Tallinnassa 27. marraskuuta. Uutinen tilaisuudesta tässä linkissä. Seuraava rahoituskysymyksiä ja teknologioita käsittelevä seminaari pidetään Kööpenhaminassa 14.5.2020.
  • INTERact järjesti Piraeuksessa Knowledge of the Seas - verkoston kokoukseen, jonka teemana oli merenkulku ja ilmastonmuutos. Tilaisuuden raportti tässä linkissä. CSHIPPin toimintaa esiteltiin tilaisuudessa.
  • Lokakuun lopussa järjestettiin Pietarissa Forum Strategov – XVIII Annual Strategic Planning Leaders Forum of the Regions and Cities of Russia. Tapahtuma on suurimpia strategisen suunnittelun tapahtumia Venäjällä yli 1000 osallistujallaan. Teemoina olivat kansalliset tavoitteet ja niiden alueelliset vaikutukset, uudet näkökulmat julkishallinnossa sekä kansallisten tavoitteiden ja alueellisen strategisen suunnittelun koordinointi. CSHIPP:illä oli puheenvuoro kahdessa tilaisuuden sessiossa: The Baltic Sea Region – Russia-EU Transnational Cooperation Results ja Perspectives and Strategies and Best Cluster Practices for Transition to a Circular Economy for Sustainable Urban Development. Lisäksi CSHIPP osallistui tapahtuman yhteydessä ns. matchmaking-sessioon, jonka järjestivät the Council of the Baltic Sea States (CBSS), Centrum Balticum säätiö, Leontief Centre ja Swedish Institute. Lue lisää uutisesta CSHIPP'in sivuilla.
  • Shipping & the Environment 2 – From Regional to Global Perspectives - konferenssin ensimmäinen päivä Göteborgissa alkoi Science to Policy - työpajalla, jonka moderoivat Florent Nicolas ja Markus Helavuori HELCOM'ista. Asiantuntijat keskustelivat työryhmissä kolmesta teemasta: rikkipesurien jätevedet, myrkyttömien pohjamaalien käyttö (use of biocide free antifouling paints) ja maasähkö. Päivä jatkui CSHIPP:in sessiolla Symposium of Scenarios and Policy Options for Sustainable Shipping. Tilaisuudet olivat osa CSHIPP'in työtä edistää tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon välistä tiviimpää kanssakäymistä. Lisätietoja tässä uutisessa.

 

Hankkeessa on myös avattu shipemissions.eu-portaali, joka sisältää tietoa merenkulun päästöistä ja niiden vaikutuksista. Portaalin sisältö täydentyy vielä hankkeen aikana.

Lue lisää sivuilla cshipp.eu ja seuraa Twitterissä @CSHIPP_BSR

 

BSR InterregCSHIPP-logo

 

Lisätietoja:

Luotu 16.12.2019 | Muokattu 18.12.2019