Dosentin arvo OTT Anu Mutaselle

02.09.2020

Rehtori on myöntänyt OTT Anu Mutaselle dosentin arvon valtiosääntöoikeuden alalta.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Professori Veli-Pekka Viljasen mukaan Anu Mutasen tutkimustoiminta sijoittuu valtiosääntöoikeuden keskeisiin kysymyksiin. Mutasen dosentuuri kohdentuu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimukselliselle painopistealueelle ja se täydentää hyvin opetus- ja tutkimuskapasiteettia erityisesti demokratian ja konstitutionalismin tutkimuksen alueella. 

Professori emeritus Olli Mäenpää (Helsingin yliopisto) ja professori Markku Suksi (Åbo Akademi) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Mutasen tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin, minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Mutasella olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Mutanen on suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2015.
 

Luotu 02.09.2020 | Muokattu 02.09.2020