Dosentin arvo OTT Jaakko Salmiselle

27.05.2020

Rehtori on myöntänyt OTT Jaakko Salmiselle dosentin arvon siviilioikeuden alalta.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Apulaisprofessori Mika Viljasen mukaan Jaakko Salmisen tutkimustoiminta on innovatiivista, kansainvälistä ja korkealaatuista. Salmisen tutkimus asettuu tiedekunnan painopistealueille ja sopii siten hyvin tiedekunnan tutkimusprofiiliin. Professori emeritus Juha Karhu (Lapin yliopisto) ja professori Matti Rudanko (Aalto yliopisto) ovat antaneet asiantuntijalausunnot Salmisen tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin, minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta on katsonut Salmisella olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Salminen on suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2017.

Luotu 27.05.2020 | Muokattu 27.05.2020