Ennen ja nyt esittelee sotakokemuksia

15.06.2020

Uusi Ennen ja nyt -julkaisu pureutuu muun muassa vammaisten sotakokemuksiin. Numeron vertaisarvioidut artikkelit eroavat toisistaan niin teemoiltaan kuin käsittelemiltään aikakausilta. Artikkeleita yhdistää kuitenkin se, että ne on arvioitu avoimella ja joukkoistetulla vertaisarvioinnilla. Näin Ennen ja nyt pyrkii osaltaan uudistamaan ja kehittämään yhtä keskeisimmistä tieteellisistä laadunvalvontamenetelmistä.

Avoin ja joukkoistettu vertaisarviointi -numeron päätoimittaja on toiminut Turun yliopiston tutkijatohttori Olli Kleemola.

Artikkelit käsittelevät vammaisten sotakokemusta, 1980-luvun suomalaista historiankirjoitusta ja Stasin ulkomaantiedustelua.

Artikkelit  vertaisarvioitu mahdollisimman pitkälle viedyllä avoimella prosessilla, jossa arvioijan ja tekijän henkilöllisyys ovat julkisia. Lopullisen artikkelin rinnalla on julkaistu myös vertaisarviointilausunto ja artikkelin korjaamaton versio. Näin eri työvaiheet on tehty näkyviksi. Kokeilussa vertaisarviointiin saattoi pääarvioijien lisäksi osallistua kuka tahansa wikialustan kautta.

>> Ennen ja nyt 2/2020

Luotu 15.06.2020 | Muokattu 15.06.2020