saaristomeri naantali

Forskarna utreder vad som är värdefullt i Skärgårdshavets landskap och varför - de som rör sig i skärgården önskas svara på enkäten

15.06.2022

I sommar samlar forskarna in information om människors sätt att röra sig i skärgården och platser som de uppskattar i Skärgårdshavets område. Åbo universitet genomför enkäten i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde och Forststyrelsen.

> Besvara enkäten

Forskarna önskar svar på enkäten av såväl invånare, sommarstugeägare, båtförare som turister.

– I enkäten kan människor på kartan märka ut erfarenheter, viktiga platser och värderingar med anknytning till Skärgårdshavet. Respondenterna kan berätta hurdan utveckling som kunde ske i olika områden och vilka bekymmer de har i anslutning till Skärgårdshavets framtid, berättar forskardoktor Liliana Solé Figueras vid Institutionen för geografi och geologi vid Åbo universitet.

Forskarna vill särskilt utreda hur människor rör sig i skärgården, vad de besöker och vad de gör, och vilka värden de förknippar med Skärgårdshavets landskap.

– Dessutom vill vi ta reda på vilken utveckling invånarna och turisterna skulle acceptera på dessa platser och vilka deras största bekymmer är i anslutning till turism, eutrofiering, klimatförändring och energiproduktion i skärgården, tillägger biträdande professor Nora Fagerholm vid Institutionen för geografi och geologi vid Åbo universitet.

Undersökningen genomförs inom ett projekt där man utreder hur turismen påverkar Skärgårdshavet. Forskarna granskar också hur turismen i skärgården förändras under de kommande decennierna till följd av både naturliga och mänskliga faktorer, såsom klimatförändringen.

– Det här är viktig information för att förstå trenderna inom turism i Skärgårdshavet och andra biosfärområden. I biosfärområdenas arbete söker man metoder för att främja hållbar utveckling tillsammans med invånare, företag, forskare, myndigheter och andra organisationer. Resultaten från enkäten beaktas i planeringen av verksamheten i Skärgårdshavets biosfärområde, berättar koordinatorn för biosfärområdet Katja Bonnevier.

– Nästa år genomförs en motsvarande enkätundersökning i ett annat biosfärområde i Spanien och vi kan jämföra resultaten, fortsätter Nora Fagerholm.

Resultaten utnyttjas också i utarbetandet av skötsel- och användningsplanen för Skärgårdshavets område samt i Skärgårdshavets turistplan, som leds av Forststyrelsens naturtjänster. 

– I skötsel- och användningsplanen, som är under arbete, samordnas turism- och rekreationsbruk, fiske och jakt samt affärsverksamhet på ett hållbart sätt tillsammans med målen för naturvård. Dessutom strävar man efter att främja hållbar turismverksamhet och nya öppningar inom turismen genom att under hösten inleda arbetet med en turistplan för Skärgårdshavet. Resultaten från enkäten ger en god bakgrund och stöd för dessa planeringsarbeten, eftersom Skärgårdshavet är gemensamt och besökens mångfald är omfattande, berättar Forststyrelsens specialplanerare Anna Arnkil.

Alla svar är värdefulla för undersökningen. Enkäten är öppen fram till slutet av augusti och kan besvaras med mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten. Enkäten finns på finska, svenska och engelska.

> Besvara enkäten

Kontaktuppgifter:

Biträdande professor Nora Fagerholm, Åbo universitet, Institutionen för geografi och geologi
tfn 040 708 0642
nora.fagerholm@utu.fi

Luotu 15.06.2022 | Muokattu 15.06.2022