Haku terveys- ja hyvinvointiteknologian modulaariseen täydennyskoulutusohjelmaan auki

16.05.2019

ICT-alan asiantuntijoille suunnattu terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelma tähtää ICT-alan osaamisen uudistamiseen, uuden terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijuuden lisäämiseen sekä yrittäjyysosaamisen kehittymiseen.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia on Suomen huipputekniikan vientiala ja toimialan kehittymiseen vaikuttavat suuresti terveydenhuollon digitalisaatio, uudenlaiset palvelut ja tuotteet, jotka yhdessä muuttavat toimialan ansaintamalleja ja palvelukonsepteja. Terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelma tuottaa uusia osaajia tälle kasvavalle toimialalle Varsinais-Suomeen.

Osana täydennyskoulutusohjelmaa osallistujille tarjotaan yrittäjyysvalmennusta, joka antaa osallistujille tarvittavan liiketaloustieteellisen osaamisen oman yritystoiminnan aloittamiseen.

Koulutusta toteutetaan yritysyhteistyössä. Tämänhetkisiä yrityskumppaneita ovat mm. Stellar, Precordior, Everon, Saranen, CGI, Benete, Fujitsu sekä 2M-IT.

Kohderyhmä ja hinta

Koulutukseen valitaan yhteensä 25 osallistujaa ja sen ensisijainen kohderyhmä on Turun ja erityisesti Salon talousalueen ICT-alan osaajat, ICT-alan työttömät asiantuntijat sekä työttömyysuhan alaiset ICT-alan korkeakoulutetut. Pohjakoulutusvaatimuksena tähän täydennyskoulutusohjelmaan on vähintään alempi ICT-alan korkeakoulututkinto.

Täydennyskoulutus on osallistujille maksutonta, mutta osallistujat itse vastaavat mahdollisista koulutukseen osallistumisen vaatimista matkakustannuksista.

Hakuaika

Haku täydennyskoulutukseen 13.5.- 28.6.2019 välisenä aikana osoitteessa: http://ty.fi/tehytekno. Täydennyshaku on auki 6.1.2020 asti.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti viimeistään 1.7.2019.

Täydennyshakuun ilmoittautuneille lähetetään tiedot valinnasta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse.

Koulutuksen aikataulu

Terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelman kurssit toteutetaan ajalla 2.9.2019 - 31.8.2020, jonka jälkeen osallistujilla on vielä mahdollisuus viimeistellä mahdollinen harjoitustyö (5 op) ja/tai yrittäjyysvalmennukseen liittyvä kirjallinen tehtävä. 

Myös yllä mainittua toteutusaikaa nopeampi ohjelman suorittaminen on erikseen sovittuna mahdollista. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Ohjelma alkaa maanantaina 2.9.2019 klo 12:00 - 16:00 kaikille yhteisellä informaatiotilaisuudella Turun yliopistolla.

Täydennyskoulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston luonnontieteen ja tekniikan tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu sekä Brahea-keskuksen kehittämispalvelut. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut koulutushanketta.
 

Luotu 16.05.2019 | Muokattu 28.11.2019