Kaksi uutta opettajankoulutuksen kehittämishanketta Turun yliopistoon

18.06.2018

Opetusministeriö on myöntänyt Turun yliopistolle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa uusiin opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeilla tuetaan varhaiskasvatuksen kehittämistä.

Opetusministeriön rahoittamilla opettajankoulutuksen kehittämishankkeilla uudistetaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta sekä vahvistetaan korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien yhteistoimintaa.

Turun yliopistossa rahoituksen on saanut kaksi uutta hanketta:

  •  750 000 euroa: INNOPLAY – käsityö ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa

  • 350 000 euroa: Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi – pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä 

Opetusministeriö on myöntänyt opettajankoulutuksen kehittämiseen kaiken kaikkiaan 12,7 miljoonaa euroa yhteensä 25 kehittämishankkeelle. Rahoitettavat kehittämishankkeet ovat osa tällä hallituskaudella käynnistettyä laajaa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Opettajankoulutusfoorumi käynnisti laajassa yhteistyössä opettajankoulutuksen uudistamistyön keväällä 2016. Opettajankoulutuksen kehittämisen vision sekä strategiset linjaukset määrittävä Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma julkistettiin lokakuussa 2016. Ensimmäiset, yhteensä 15 miljoonan euron avustukset opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin myönnettiin keväällä 2017. Tuolloin rahoitusta sai kaikkiaan 20 hanketta, jotka käynnistivät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon. 

>> OKM:n uutinen: Opettajankoulutuksen kehittämiseen 12,7 miljoonaa – hankkeilla tuetaan mm. lukiouudistusta ja varhaiskasvatuksen kehittämistä 


LR

Luotu 18.06.2018 | Muokattu 18.06.2018