Kerro tutkijalle musiikkimuistoistasi

05.10.2018

Musiikki ympäröi ihmisiä läpi elämän. Musiikkia voi kuulla ostoksilla käydessä tai autoa ajellessa radiosta. Osa fanittaa muiden tekemää musiikkia osan tehdessä sitä itse. Musiikki kuuluu niin arkeen kuin juhlaankin. Myös koulumaailmassa saa monenlaisia kokemuksia musiikista.

 

​​​Olen kiinnostunut ihmisten musiikkisuhteesta ja musiikin merkityksestä heidän elämässään. Sinun ei tarvitse olla musiikin harrastaja. Olisin kiitollinen, jos voisit kirjoittaa vapaamuotoisesti musiikkimuistoistasi ja musiikin merkityksestä omassa elämässäsi. Erityisesti olen kiinnostunut kouluun liittyvistä musiikkikokemuksistasi. Tekstin pituudella ei ole ala- eikä ylärajaa. Kirjoituksista ei makseta palkkiota, eikä niitä palauteta takaisin kirjoittajille. 

 

Vastaathan 30.11.2018 mennessä.

Voit tarinassasi pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja ja asioita: 

Musiikki lapsuudessa

 

 

 

 • Millaisia ovat ensimmäiset muistosi musiikista?

 • Millainen lapsuuden kotisi oli ja oliko musiikki osana perheenne arkea?

 • Ovatko vanhempasi, sisaruksesi, ystäväsi tai muut henkilöt vaikuttaneet jollakin tavoin musiikkiin suhtautumiseesi?

 • Millaisia kokemuksia sinulla liittyy mahdollisiin musiikkiharrastuksiisi? 

Musiikki kouluaikana

 

 

 • Millainen suhtautumisesi on ollut koulumusiikkiin? Muistele koulun musiikkituntien mieleenpainuvimpia muistoja – sekä hyviä että huonoja muistoja. Muistele millaisia kokemuksia sinulla on musiikista koulussa.

 • Millaisia kokemuksia sinulla on koulun musiikkituntien ilmapiiristä ja toteutuksesta? 

 • Ovatko kokemuksesi koulun musiikkitunneista vaikuttaneet suhtautumiseesi musiikkiin? 

Musiiki​n merkitys 

 

 • Kuinka merkityksellistä musiikki on sinulle?

 • Miksi musiikki on sinulle merkityksellistä, jos on?

 • Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä musiikissa? 

 • Mitä musiikki on merkinnyt sinulle elämäsi eri vaiheissa ja tilanteissa? 

Merkitse lisäksi ​seuraavat tiedot: 

 

 

 

 

 • sukupuolesi 

 • syntymävuotesi 

 • peruskoulun aloitusvuosi 

 • vanhempiesi k​oulutustasot ja ammatit 

 • ​arvio lapsuuden perheesi toimeentulosta (esim. keskimääräistä heikompi, keskimääräinen, keskimääräistä parempi) 

Palautus: 

Toivon, että palautat musiikkielämänkertasi 30.11.2018 mennessä. Lähetä kirjoituksesi sähköpostitse liitetiedostona osoitteeseen aino.nevalainen@utu.fi. 

Mihin kirjoituksia käytetään? 

Tutkimuksessa kerätään tietoa ihmisten musiikkisuhteesta ja musiikin merkityksestä heidän elämässään. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Aineiston säilyttämisessä, käsittelyssä sekä hyödyntämisessä noudatetaan Turun yliopiston data- ja tietosuojapolitiikkaa sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisiä ohjeistuksia. Aineisto tallennetaan sähköisesti ja vain tutkijoilla on pääsy siihen. Kirjoituksia käytetään ensisijaisesti aineistona väitöskirjatyössäni. Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia eikä kirjoittaneiden henkilöllisyys ole tunnistettavissa tutkimuksessa. Tutkimustulosten yhteydessä kirjoituksista julkaistaan esimerkkiotteita. Julkaistavista otteista poistetaan tai muutetaan henkilönimet ja muut tunnistamisen mahdollistavat nimet. Julkaistavien otteiden yhteydessä saatetaan mainita esimerkiksi kirjoittajan sukupuoli ja/tai ikä. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksen valmistuttua kirjoitukset arkistoidaan Tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Arkistoitavista teksteistä poistetaan kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot sekä muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Mikäli et halua, että kirjoituksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, kerro se heti kirjoituksesi alussa. Tällöin kirjoitustasi ei arkistoida eikä käytetä muuhun kuin väitöskirjatyöhöni, ja se hävitetään väitöskirjatyöni valmistuttua. 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajien tiedoista muodostuu henkilörekisteri. Sinun on mahdollista tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot, poistaa tietosi tai muuttaa tallennettuja tietoja ottamalla yhteyttä tutkimuksen tekijään. Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittely perustuu yliopistolakiin ja sillä toteutetaan yleistä etua. Turun yliopiston tietosuojavastaavan tavoittaa osoitteesta dpo@utu.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

 

Aino NevalainenKM,​ tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, kasvatustieteen laitos, aino.nevalainen@utu.fi ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väitöskirjatyöni ohjaajat ovat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risto Rinnekasvatustieteen professori, kasvatustieteen laitoksen johtaja,Turun yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koski Pasi, liikuntakasvatuksen professori, Turun yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauhiainen Annukkakasvatustieteen lehtori, Turun yliopisto

Luotu 05.10.2018 | Muokattu 28.11.2018