Hum tutkimus Sirkkala (10)

Koneen Säätiöltä 600 000 euron lahjoitus Turun yliopiston humanistiselle koulutusalalle

12.05.2022

Säätiö lahjoittaa yhteensä 4,5 miljoonaa euroa viidelle suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksellaan säätiö haluaa turvata oppialojen moninaisuutta ja tutkimuksen vapautta koulutusaloilla, jotka ovat kärsineet rahoitusleikkauksista ja koulutuspolitiikan priorisoinneista. 

Koneen Säätiö tukee lahjoituksillaan humanistista koulutusalaa Turun yliopistossa, Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja Taideyliopistossa.

– Meistä ymmärrys taiteesta ja kulttuurista on oleellinen osa humanistista tutkimusta ja yliopiston sivistävää tehtävä. Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa inhimillistä hyvinvointia. Lisäksi perustutkimuksen monialaisuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä kukaan ei osaa ennustaa, mitä milloinkin tarvitaan. Lahjoitus viidelle suomalaiselle yliopistolle on toivoaksemme säätiön itsensä näköinen: vahvasti humanismiin uskova, taiteisiin taipuvainen ja moninaisuutta ylläpitävä, Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla toteaa.

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta kehittää ympäröivää yhteiskuntaa kouluttamalla laaja-alaisesti suuntautuneita, avarakatseisia ja kriittisiä asiantuntijoita sekä toimii sivistyksen ylläpitäjänä ja puolestapuhujana.

–  Tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan. Humanististen tieteiden rooli sivistyksen vahvistamisessa sekä hyvinvoivan ja innovatiivisen tulevaisuuden rakentamisessa on merkittävä, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

– Koneen Säätiö on merkittävä humanistisen tutkimuksen rahoittaja, joka on tukenut monitieteistä tutkimusta ja erilaisia tiedettä ja taidetta yhdistäviä hankkeita. Olemme kiitollisia Koneen Säätiölle humanistiselle tutkimukselle ja koulutukselle myönnetystä tuesta. Lahjoituksen turvin voimme tukea tieteen ja taiteen rajapintoja luotaavaa tutkimusta ja edistää koulutusta, jossa luovan kirjoittamisen opetus yhdistyy kirjallisuustieteelliseen tarkasteluun, sanoo humanistisen tiedekunnan dekaani Marja-Liisa Helasvuo.

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Luotu 12.05.2022 | Muokattu 17.05.2022