Tutkija ja tutkittava

Lääketieteellisen tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 julkaistu

16.09.2021

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tavoitteena on olla halutuin lääke- ja terveystieteellinen tiedekunta Suomessa. Tiedekunnan vaikuttavan tutkimuksen keihäänkärkiä ovat lääkekehitys, diagnostiikka sekä terveyden edistäminen.

Lääketieteellisen tiedekunnan strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 on julkaistu. Suunnitelma ohjaa tiedekunnan toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan ja sitä tullaan päivittämään vuosittain.

Tiedekunnan keskeinen tavoite on olla halutuin lääke- ja terveystieteellinen tiedekunta niin opiskelijoiden kuin tutkijoiden keskuudessa.

Tiedekunta pyrkii tarjoamaan laadukkaat oppimiskokemukset Suomen opiskelijaystävällisimmässä ja vanhimmassa yliopistokaupungissa ja panostamaan tutkimukseen, joka on arvostettua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimuksen kärkialueet ovat lääkekehitys, diagnostiikka sekä terveyden edistäminen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 perustuu Turun yliopiston kymmenvuotiseen strategiaan ja sen toimenpideohjelmiin. Tutkimuksen ja koulutuksen lisäksi tiedekunta panostaa erityisesti yhteisöön eli opiskelijoihin ja henkilöstöön sekä kumppanuuksien rakentamiseen ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Strateginen toimintasuunnitelma jakaantuu neljään kokonaisuuteen, jotka koostuvat lukuisista alateemoista ja toimenpiteistä:

  • Innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset
  • Korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö
  • Osaava ja hyvinvoiva yhteisö
  • Houkutteleva ja vaikuttava kumppani
Luotu 16.09.2021 | Muokattu 16.09.2021