Lääketieteellisen tiedekunnan varadekaanit ja laitosjohtajat kaudelle 1.8.–31.12.2019 valittu

11.06.2019

Elokuun alussa toimikautensa aloittava lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen on valinnut varadekaanit ja laitosjohtajat toimikaudelle 1.8.–31.12.2019. 

Professori Markus Juonala toimii tutkimuksen ja jatkokoulutuksen varadekaanina. Hän avustaa dekaania tieteellisen jatkokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen sekä, yhteistyössä ammatillisen jatkokoulutuksen toimikuntien puheenjohtajien kanssa, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen hallinnossa ja toimii tiedekunnan johdon erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä sekä tiedekunnan PGE-johtoryhmän puheenjohtajana.

Professori Markus Juonala toimii dekaanin sijaisena tämän ollessa estyneenä.

Professori Sanna Salanterä toimii perustutkintokoulutuksen varadekaanina. Hän avustaa dekaania perustutkintokoulutuksen hallinnossa sekä kehittää tiedekunnan perustutkintokoulutuksen ohjelmia yhdessä dekaanin, lukuvuosi- ja ohjelmajohtajien, tiedekunnan TUTKE-yksikön sekä tutkinnon suunnittelun toimikuntien kanssa ja toimii tiedekunnan perustutkintojen suunnittelutoimikunnan puheenjohtajana.

Varadekaanien tehtäviin kuuluvat myös asianomaisten tehtäväalueiden kansainväliset toiminnot kuitenkin siten, että tiedekunnan kansainvälisen toiminnan strategiasta ja sopimuksista päättää dekaani.

Laitosjohtajina jatkavat ajalla 1.8.2019–31.12.2019

  • professori Sari Mäkelä, biolääketieteen laitos
  • professori Erika lsolauri, kliininen laitos
  • professori Pekka Vallittu, hammaslääketieteen laitos
  • professori Helena Leino-Kilpi, hoitotieteen laitos

Varadekaanien ja laitosten johdon kausi päättyy samalla kuin dekaanin kausi.

Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 15.3. hyväksyä johtosääntömuutoksen, joka antaa uudelle rehtorille mahdollisuuden tutustua tiedekuntiin ja henkilöihin ennen kuin hän tekee päätökset keskeisistä akateemisista johtajista pidemmäksi ajaksi.  Valintaprosessi akateemisten johtajien valitsemiseksi 1.1.2020 alkaen käynnistetään syksyllä 2019.

Luotu 11.06.2019 | Muokattu 11.06.2019