Näppäimistö ja kädet

Lainsäädäntö läpinäkyväksi: Oikeustieteellisessä tiedekunnassa kehitteillä merkittävä infrastruktuuri

11.11.2019

Minkälaisia erilaisia hallituksen esityksiä perustellaan terrorismin torjunnalla 2000-luvulla? Miten eri sidosryhmät ovat päässeet vaikuttamaan lakien sisältöön viimeisen 30 vuoden aikana? Mikä hallitus on tehnyt eniten ympäristön hyväksi? Miten näiden, ja monien muiden lainsäädäntöön liittyvien kysymysten tutkimista voitaisiin tehostaa?

Lakien säätäminen on keskeinen yhteiskunnallisen vallankäytön muoto

Eduskunta hyväksyy joka vuosi satoja hallituksen esityksiä laeiksi. Hallituksen esitykset ovat lainvalmisteluprosessin näkyvin kärki, mutta säädettyjen lakien taustalla on lukuisia vaikuttamisen vaiheita, joiden aikana tuotetaan valtava määrä asiakirjoja. Näitä ovat esimerkiksi eri intressitahojen lausunnot, muistiot, tilaustutkimukset ja valiokuntien mietinnöt. Näihin asiakirjoihin on dokumentoitu keskeinen yhteiskunnallinen vallankäytön muoto, lakien säätäminen.

Tällaisen merkittävän vallankäytön läpinäkyvyys on toimivan demokratian ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan edellytys. Vallankäyttöön liittyvien asiakirjojen on oltava julkisia ja kaikkien ulottuvilla. Nykytilanteessa dokumentit ovat kuitenkin hajallaan eri tietokannoissa, ja niiden löytäminen on vaikeaa ja vaatii lainsäädäntömenettelyn tuntemusta.

Ratkaisuna kaikille avoin web-sovellus

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnassa kehitetään lainsäädäntöaineistojen tutkimusinfrastruktuuria, jota rakennetaan yliopiston vuonna 2018 myöntämän infrastruktuurirahoituksen turvin. Työnimellä LATAAMO kulkeva verkkosovellus mahdollistaa lainsäädäntöprosessin julkisten asiakirjojen etsimisen ja löytämisen kokonaisuuksittain, ja siihen on sisäänrakennettu tutkimustyötä tukevia toimintoja visualisoinnista SPSS-ajoihin.

LATAAMO-hanketta johtaa oikeussosiologian professori Anne Alvesalo-Kuusi. Työryhmään kuuluu tiedekunnan tutkijoita ja opiskelijoita. Uusi sovellus mahdollistaa lainsäädännön muutosten ja muutoksiin vaikuttavien toimijoiden systemaattisen arvioinnin niin tutkijoille kuin muillekin lainsäädännöstä kiinnostuneille.

Sovellus on paraikaa testikäytössä ja pyritään avaamaan kaikille vuoden 2020 aikana.

Kansalaisille helppo pääsy lainsäädännön tausta-aineistoon

Hanke pyrkii turvaamaan kansalaisille perustuslain 12 luvun 2 §:n julkisuusperiaatteen mukaisen tosiasiallisen mahdollisuuden päästä käsiksi heidän arkeensa vaikuttavan lainsäädännön tausta-aineistoon. Jokaiselle taataan helppo pääsy tietoon siitä, mitkä tahot valmistelevat, puolustavat tai vastustavat heille merkittäviä lakihankkeita.  

Vaikka virallinen aineisto ei kerro koko totuutta lainsäädännön vaikuttajista, suljettujen ovien takana kuulluista lobbareista, hanke parantaa olennaisesti lainsäädännön läpinäkyvyyttä ja kansalaisten osallistumisoikeuksien toteutumista.

Luotu 11.11.2019 | Muokattu 11.11.2019