Maksuttomia avoimia yliopisto-opintoja Turun yliopistossa syksyllä 2023

04.05.2023

Tutustu oppiaineisiin ja tieteenaloihin maksuttomilla verkkokursseilla! Kursseilla voit hankkia myös lisää työelämässä tarvittavaa osaamista. 

Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy syyslukukaudella 2023 eri alojen maksuttomia opintoja. Osa opinnoista sopii tutustujille ja tutkintoon tähtääville sekä kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta, osa sopii ammatillisen osaamisen kehittämiseen erityisesti ICT-alalle.

Tutustu opintojen sisältöön, opiskelutapoihin ja aikatauluihin esittelysivuilla. Lisäyksiä maksuttomista opinnoista voi tulla touko-kesäkuun aikana!

Psykologia: Kehityspsykologian perusteet 5 op

Haluaisitko tutustua psykologian opintoihin ja opiskeluun avoimessa yliopistossa? Tutustumiskurssina tarjottava psykologian perusopintojen opintojakso käsittelee kehityspsykologian teorioita ja keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Lisäksi jaksolla tutustutaan ihmisen psyykkiseen kehitykseen varhaislapsuudesta vanhuuteen. Kurssin voit suorittaa elokuusta alkaen itsenäisesti verkossa opiskellen. Sille voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä.

Voit osallistua maksuttomalle tutustumiskurssille ja jatkaa sen jälkeen koko perusopintojen suorittamiseen tai voit ilmoittautua suoraan perusopintoihin, joiden opintomaksu on 200 € (normaalisti 250 €).

> Psykologian opinnot

Ympäristötiede: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op  

Opintojakso toimii johdantona ympäristötieteen perusopintoihin, joilla voit hankkia monialaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa ympäristönsuojelusta. Tutustumisjakso perehdyttää maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin kuten ilmastonsuojeluun, luonnonvarakysymyksiin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, väestönkasvuun ja ympäristöpakolaisuuteen sekä kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön. Ohjatut verkko-opinnot alkavat 11.9.2023 ja niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Voit osallistua maksuttomalle tutustumisjaksolle ja jatkaa sen jälkeen koko perusopintojen suorittamiseen tai voit ilmoittautua suoraan perusopintoihin (25 op), joiden opintomaksu on 200 euroa (normaalisti 250 euroa).

> Ympäristötieteen opinnot

Ilmasto.nyt 2 op / Climate.now 2 ECTS credits

Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmasto.nyt on Climate Universityn MOOC-kurssi ilmastojärjestelmän perusteista, muutoksesta ja muutoksen vaikutuksista sekä siitä, miten hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. MOOCit ovat kaikille avoimia verkkokursseja, joista voi tehdä opintosuorituksen (op) avoimessa yliopistossa. 

> Ilmasto.nyt  

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opintoja – myös avoimen väylän hakuun

Tietotekniikan perusopinnot 25 op sopivat kaikille kiinnostuneille ja erityisesti tutkintoon tähtääville. Opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi tietyin ehdoin avoimen väylän haussa keväällä 2024. Ohjatut verkko-/monimuoto-opinnot alkavat elo-syyskuussa. Opintoihin voi osallistua myös Tampereen, Vaasan ja Kainuun kesäyliopistoissa. 

Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja: Johdatus tietotekniikkaan 5 op, Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op ja kevätlukukaudella 2024 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op. 

> Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen opinnot

Tekoälyn monitieteisen opintokokonaisuuden kursseja 

 • Tekoälyn perusteet 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja Exam-tentti 
 • AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 

> Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat -opinnot

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti työelämässä ICT-hankintojen ja digitalisaation parissa toimiville niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Opinnoissa ei ole esitietovaatimuksia. Voit opiskella verkkokursseja itsenäisesti ja joustavalla aikataululla. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama.

 • Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn: Data ja vuorovaikutus 3 op, Ohjelmistotuotanto 3 op, Tekoäly ja yhteiskunta 1 op 
 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen: Henkilökohtainen tietoturva 1 op, Tietoturva ja yksityisyys 2 op, Pilvipalvelut ja hallinnon tietoturva/-suoja 2 op 
 • Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset 5 op 
 • Digitalisaatio ja hankinnat - Vihreät mittarit, mahdollisuudet ja hankinnat 5 op 
 • Tietojärjestelmän hankinta: Julkiset hankinnat 2 op, Tietojärjestelmien kilpailuttaminen ja hankinnat 3 op 
 • Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit: Strategia, prosessit ja kokonaisarkkitehtuuri 2 op, SOTE, toiminnanohjaus ja järjestelmät 2 op, Tekoäly ja data-analytiikka 1 op 

> Opintojen esittelysivu 

Kestävä web-kehitys -opinnot 

Jos sinulla on jo perustason osaamista tai kokemusta ohjelmoinnista, voit hankkia kestävän web-kehityksen kursseilla lisätietämystä kestävien digipalveluiden teknisestä tuottamisesta ja vihreän ICT:n menetelmistä. Opinnot voi suorittaa verkossa joustavasti työn ohella. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama.  

 • JavaScript-ohjelmoinnin perusteet 3 op     
 • Ohjelmistotuotannon peruskurssi (5 op) perehdyttää ohjelmistotuotannon periaatteisiin ja menetelmiin, aiheina mm. ketterä kehitys, ohjelmiston elinkaari ja sosiaalinen kestävyys. 
 • Web-ohjelmointi 5 op -kurssi opettaa moderneja selainpohjaisia toteutustekniikoita yhdessä käyttäjälähtöisten, saavutettavien suunnittelumenetelmien kanssa. 
 • Capstone 10 op
 • Kevätlukukaudella 2024: Vihreä ohjelmointi 2 op, Usability, User Experience and Analytics 5 ECTS credits

> Opintojen esittelysivu 

Tutustu myös kaikille maksuttomiin MOOC-verkkokursseihin

> MOOCit Turun yliopistossa

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen koko tarjontaan!

Luotu 04.05.2023 | Muokattu 22.05.2023