Maria Broholm kunniadiplomi kainalossaan.

Maria Broholm on vuoden opettaja

09.09.2021

Turun yliopiston Vuoden opettajaksi 2020 on valittu opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä opettava Maria Broholm.

Yliopisto-opettaja Maria Broholmin vastuulla on Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen English Academic and Professional Skills for Education -koulutus Rauman opettajankoulutuslaitoksella. Turun yliopiston ylioppilaskunnan perusteluissa todetaan, että Broholmin opettajuudessa korostuvat innostavuus, positiivinen lähestymistapa ja opiskelijalähtöisyys. Hänestä huokuu innostuneisuus omaa työtään kohtaan. Broholm on rakentanut opetuksensa siten, että jokainen opiskelija tulee huomioiduksi yksilönä sekä jokaisen opetuskerran että kurssikokonaisuuksien tiimoilta.

Lisäksi perusteluissa kiitellään muun muassa sitä, miten Broholm on opettamansa kurssin edetessä pitänyt säännöllisesti yhteyttä opiskelijoihin ja osoittanut kiinnostusta opintojen etenemisestä. Hän on mahdollistanut opiskelijoiden pääaineen teemojen integroimisen englannin kielen opiskeluun. Broholm tiedostaa, että opiskelijoiden hyvinvointi ja motivaatio opiskeluun on kokonaisuus. Hän on luonut keskustelualueen, jossa voi ilmaista huoliaan.

Ehdotuksia vuoden opettajaksi ja opintojaksoksi kerättiin opiskelijoilta. Molempien hakukuulutuksissa pyydetiin huomioimaan erityisesti poikkeusajan asettamia haasteita ja opetuksen ja opintojaksojen järjestämistä suunnitelmista poikkeavalla tavalla.

Luotu 09.09.2021 | Muokattu 09.09.2021