Turun yliopisto on mukana Nollapäästöpäivä-kampanjassa

19.09.2019

Turun yliopisto osallistuu Climate Leadership Coalition -yhdistyksen Nollapäästöpäivä-kampanjaan, jonka tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin. Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat olleet vahvasti esillä myös yliopiston uuden strategian valmistelussa. Jo ennen uuden strategiakauden alkua työ etenee erityisesti yliopiston hiilijalanjäljen määrittämisessä sekä kestävän kehityksen koulutuksen kehittämisessä.

Nollapäästöpäivää vietetään 21.9.2019. Kampanjan tavoitteena on saada organisaatiot kiinnittämään huomiota ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä sisäisessä että ulkoisessa toiminnassaan.

Nollapäästöpäivään liittyy kouluille järjestettävä Me tehdään siistimmin -kilpailu, jossa haetaan koululaisten ideoita ilmastonmuutoksen torjuntaan. Turun yliopisto osallistuu Nollapäästöpäivään tarjoamalla kilpailussa sijoittuneelle koululuokalle palkinnoksi tutustumisvierailun Turun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan Ruissalossa.

– Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuinen väheneminen ja ilmastonmuutoksen eteneminen ovat tämän hetket suurimmat globaalit haasteet. Meillä on täällä Turussa vankkaa osaamista biodiversiteetin tutkimisessa, ja haluammekin nostaa ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin yhteyttä esille. Nykyiset koululaiset ovat tulevaisuutemme päättäjiä, joten yhteistyö koulujen kanssa on mitä parhain keino lisätä tutkimuksemme vaikuttavuutta, kertoo biodiversiteettiyksikön johtaja ja kestävän kehityksen ohjausryhmän jäsen Ilari Sääksjärvi

Kestävä kehitys halutaan läpileikkaavaksi teemaksi kaikkeen Turun yliopiston toimintaan

Turun yliopistossa viime vuoden lopulta toiminut kestävän kehityksen ohjausryhmä vastaa yliopiston uuden strategian kestävään kehitykseen liittyvistä linjauksista ja toimenpiteistä.

– Tähtäämme toimintakulttuuriin, jossa kestävä kehitys ilmenee läpileikkaavana teemana yliopiston tutkimuksessa, opetuksessa ja vaikuttavuudessa, sekä koko yliopistoyhteisön arkipäivän valinnoissa. Käymme läpi yliopiston omaa jokapäiväistä toimintaa liittyen esimerkiksi tiloihin ja matkustuskäytäntöihin, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Mika Hannula.

Ohjausryhmä on asettanut kaksi erillistä projektiryhmää, jotka keskittyvät kestävään kehitykseen liittyvän koulutuksen kehittämiseen ja yliopiston hiilijalanjäljen määrittämiseen. Jälkimmäisen projektiryhmän työn lähtökohtana on yliopiston hallituksen päätös sitoutua muuttamaan Turun yliopisto hiilineutraaliksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan laskelmat yliopiston kiinteistöjen ja toimintojen nykyisestä hiilijalanjäljestä sekä konkreettinen suunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja mahdollisista kompensaatioista. 

– Molempien projektiryhmien tärkeänä tavoitteena on myös määrittää tapoja, joilla vahvistamme Turun yliopiston kansallista roolia ja tunnettuutta ilmastoratkaisujen ja alan koulutuksen kehittäjänä, kertoo ohjausryhmän varapuheenjohtaja, kehitysjohtaja Riitta Mustonen, joka myös edustaa Turun yliopistoa Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI:n kestävä kehitys ja vastuullisuus -työryhmässä.

 

Teksti: Marjaana Suorsa

Luotu 19.09.2019 | Muokattu 19.09.2019