Opintokamu

Opintokamu edistää elämäntaitojen oppimista digitaalisesti ja keskustellen

28.11.2018

Turun yliopiston psykologian oppiaineessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kehitetty Opintokamu-ohjelma jalkautui tänä syksynä suomalaisiin lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin: Ohjelmaan sisältyvän kurssin suorittaneiden määrä kasvaa jatkuvasti ja opiskelijoilta saatu palaute on ollut positiivista.

Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa laajasti toiseen asteen opiskelijoiden saatavilla digiaikaan päivitetty, moderni, nuorten hyvinvointia ravitseva ja keskusteluun kannustava elämäntaitopaketti. 

– Opiskelijat voivat perehtyä opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja mielen hyvinvointiin liittyvään kurssimateriaaliin omaan tahtiinsa opiskellen. Kurssi sisältää tekstimateriaalia, lyhytfilmejä, itsereflektiotehtäviä ja tietoisuustaitoharjoituksia muun muassa stressin taltuttamiseen, hankkeessa erikoistutkijana työskentelevä Miia Sainio avaa.

Opintokamu-ohjelmassa hyödynnetään digitaalisia työkaluja monipuolisesti. Yhdessä pelattava Opintokamu-peli innostaa opiskelijoita keskustelemaan hyvinvointiin liittyvistä aiheista pienryhmissä ja löytämään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Opiskelijat saavat kulloiseenkin keskustelutehtävään liittyviä vihjeitä mobiililaitteisiinsa, ja mobiililaitteita käytetään myös pienryhmien vastausten antamiseen. Opintokamu-raportti on digitaalinen työkalu oppilaitoksen hyvinvoinnin seurantaan.

Lisäksi mukana on kattavasti ohjeita ja opasvideoita oppilaitoksen hyvinvointityöhön ja sisältöä myös opettajalle oman hyvinvoinnin tueksi.

Positiivista palautetta opiskelijoilta

Opintokamuun on ilmoittautunut jo yli kaksisataa suomenkielistä toisen asteen oppilaitosta ja parhaillaan sitä käännetään ruotsin kielelle. 

– Ohjelmaan sisältyvän kurssin suorittavien opiskelijoiden määrä kasvaa joka kuukausi. Varsinaisen vaikuttavuustutkimuksen tuloksia saadaan ensi syksyyn mennessä, mutta nyt muutaman ensimmäisen kuukauden aikana kerätyn opiskelijapalautteen mukaan materiaali on koettu toimivaksi ja hyödylliseksi, Sainio kertoo.

Otteita opiskelijoiden palautteista:

”Sain paljon uutta tietoa esimerkiksi rentoutumista ja opiskelua varten. Opin uusia asioita itsestäni ja kyseenalaistin omat oppimistapani ja mietin kuinka voisin parantaa oppimistapojani. Ylipäätään kurssi oli erittäin hyvä, koska sen pystyi suorittamaan itsenäisesti ja aiheet olivat mielenkiintoisia.”

”Erityisen hyödyllisiä sisältöjä itselleni olivat motivaatioon, jännittämiseen, stressiin ja opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät sisällöt.”

”Sai rauhassa miettiä vastauksia ja sitä, mitä vastaukseen kirjoittaa. Kurssia sai käydä omaan tahtiin, eli jos viikossa oli joitain kiireisiä päivä silloin ei ollut pakko tehdä vaan pystyi tekemään kurssia kun se tuntui itselle parhaalta ajankohdalta. Kurssista jäi itselle hyviä vinkkejä.”

Kuvia median käyttöön (Kuvat: Nils Sandman):

Lisätietoa:
erikoistutkija Miia Sainio, p. 041 543 5911, miia.sainio@utu.fi 

Luotu 28.11.2018 | Muokattu 28.11.2018