Osallistu sosiaaliset verkostot työnhaussa -kyselytutkimukseen

04.03.2022

Verkostoitumisesta puhutaan yhtenä keskeisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista, mutta aihetta on tutkittu vähän. Palkkatyössä oleville suunnatulla kyselyllä pyrimme tuottamaan uutta tietoa siitä, miten sosiaalisia suhteita käytetään työnhaun apuna. Selvitämme myös sosiaalisten verkostojen, työnhaun ja yhteiskunnallisten rakenteiden yhteyttä.

Kysymykset koskevat mm. nykyistä sekä mahdollista aiempaa työtä, työnhakua ja sosiaalisia suhteita. Kysely toteutetaan Turun yliopiston taloussosiologian oppiaineessa ja se on suunnattu palkkatyössä oleville. Kysely on osa Emmi Lehtisen pro gradu -tutkielmaa sekä taloussosiologian oppiaineen tutkimusmenetelmien kehitystä. Vastaamalla kyselyyn autat tuottamaan uutta tietoa tästä yhteiskunnallisesti hyvin keskeisestä, mutta vähän tiedetystä aiheesta.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Vastaajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tunnistamattomina.

Iso kiitos jo etukäteen!

> Vastaa kyselyyn

Lisätietoja antaa Emmi Lehtinen, emorle@utu.fi

Luotu 04.03.2022 | Muokattu 04.03.2022