Potilasohjauksen merkitystä pohdittiin juhlasymposiumissa

19.12.2018

Hoitotieteen laitoksella järjestettiin 13.–14.12. potilasohjauksen opintokokonaisuuden 10-vuotisjuhlasymposium. Symposiumin ensimmäisenä päivänä kuultiin professori Helena Leino-Kilven luento potilasohjauksen kehityksestä ja sen tulevaisuudennäkymistä.

 

Tilaisuuden avannut yliopistolehtori Heli Virtanen korosti potilasohjauksen tärkeää asemaa hoitotyössä. Potilaiden ohjauksen tavoitteena on tukea potilasta hänen oman terveytensä, siihen liittyvien ongelmien ja hoidon hallinnassa.

Turun yliopistossa kansainvälistä potilasohjauksen opintokokonaisuutta on toteutettu kymmenen vuotta, mutta sen juuret tieteessä ylettyvät paljon pidemmälle. Helena Leino-Kilpi korosti, että potilasohjauksen keskeinen perusta on potilaan terveyttä ja voimavarojaan tukeva tieto ja tiedon aktiivinen välittäminen potilaalle.

– Potilasohjausta ei voida antaa tai ottaa, vaan se kehitetään prosessissa. Yhtä lailla kuin emme voi siirtää tietoa sellaisenaan suoraan toiselle henkilölle, niin potilasohjauksessa kehitetään tilanteita, joissa potilasta tuetaan löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan, Leino-Kilpi totesi.

Leino-Kilpi esitteli luennollaan tilastotietoa eri maiden eroista sairaanhoitajien määrässä suhteutettuna väestömäärään. Suomi sijoittuu tässä tilastossa maailman kärkimaihin, joten kaikki edellytykset kehittää hoitotyötä ja terveydenhoitoa ovat olemassa.

– Potilasohjausta kehitetään aina kunkin maan tarpeiden mukaan. Suomessa terveydenhuolto, hoitotyöntekijöiden määrä ja myös heidän osaamisensa laatu mahdollistavat potilasohjauksen kehittämisen, Leino-Kilpi huomautti.

Hänen mukaansa potilasohjauksen merkitys tulee tulevaisuudessa korostumaan, kun väestö vanhenee ja hoitoajat lyhenevät. Myös suuret kansantaudit tuovat jatkuvasti ohjaustarvetta.

Seminaarissa kuultiin esitelmiä myös omaisten osuudesta potilasohjauksessa, teknologian hyödyntämisestä ohjauksessa sekä ohjausinterventioiden vaikuttavuuden tutkimuksesta. Lisäksi analysoitiin potilasohjauksen laatua tapauskertomusten pohjalta.

Potilasohjauksen opintokokonaisuus on kansainvälinen ohjelma, johon on osallistunut tutkijoita ja kliinisiä asiantuntijoita kuudestatoista eri maasta. Symposiumiin osallistui 57 potilasohjauksen tutkijaa ja kliinistä potilasohjauksen asiantuntijaa kuudesta eri maasta: Islannista, Espanjasta, Kreikasta, Liettuasta, Sveitsistä ja Suomesta. Opintokokonaisuuden on suorittanut vuosittain 15–20 potilasohjauksen tutkijaa ja kliinistä asiantuntijaa.

 

Krista Kalaja

 
Luotu 19.12.2018 | Muokattu 19.12.2018