Professori Jouko Vilmunen talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajaksi

08.02.2019

Valtioneuvosto asetti talouspolitiikan arviointineuvoston toimikaudelle 1.4.2019−31.3.2023. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Turun yliopiston taloustieteen professori Jouko Vilmunen nimitettiin arviointineuvoston puheenjohtajaksi.

Talouspolitiikan arviointineuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää tehtävään valtiovarainministeriön esityksestä. Puheenjohtajan ja kolmen jäsenen tulee edustaa taloustieteen eri alojen ja yhden jäsenen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. 

Valtioneuvosto hyväksyi 7. helmikuuta valtiovarainministeriön esityksen talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanosta. Puheenjohtajana toimii professori Jouko Vilmunen (Turun yliopisto). Muut jäsenet ovat professori Jukka Pirttilä (Helsingin yliopisto), professori Jari Vainiomäki (Tampereen yliopisto) sekä kaksivuotiselle kaudelle nimetyt professori Martin Ellison (University of Oxford) ja professori Anne Haila (Helsingin yliopisto). 

 

Luotu 08.02.2019 | Muokattu 08.02.2019