Tuulimyllyjen_kuljetusta

Puhtaita teknologioita ja palveluita laivaliikenteeseen

06.10.2021

MERI-CLEANTECH-hankkeen ensimmäinen työpaja järjestettiin virtuaalisesti 17.9.2021. Työpajassa keskusteltiin puhtaiden ja vähäpäästöisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisestä meriliikenteeseen.

Uudet, tiukentuneet merenkulun ympäristösäännökset edellyttävät cleantech-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä laivanrakennuksessa että laivaliikennettä tukevissa palveluissa kaikkialla maailmassa. MERI-CLEANTECH kokoaa kumppanuuksia merenkulun ympäristösääntelyn ratkaisujen ympärille Satakunnassa. Hanke tukee satakuntalaisia yrityksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä, esimerkiksi yritysten osallistumista rahoitushakuihin innovaatioiden eteenpäin viemiseksi.

Ensimmäisessä työpajassa keskusteltiin laajasti eri ratkaisuista, joissa on kehittämispotentiaalia yritysten liiketoiminnassa. Teemakohtaisia keskusteluita ja laajempia työpajoja jatketaan edelleen tarpeen mukaan.

Hankkeessa kartoitetaa potentiaalisia yrityksiä, jotka voisivat laajentaa liiketoimintaansa laivanrakennuksen ja laivaliikenteen palvelujen cleantechiin. Seuraavaksi tulemme olemaan yhteydessä näihin yrityksiin. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut kuulemaan MERI-CLEANTECH’istä, ota myös itse yhteyttä!

Tutustu hankkeeseen MERI-CLEANTECH-sivuilla!

Lisätiedot: projektipäällikkö Sari Repka, +358 40 801 9206, sari.repka(at)utu.fi

 

VipuvoimaaEU_EAKR_logotSatakuntaliiton_logo

MERI-CLEANTECH-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen ja toteutetaan 1.4.2021-31.8.2023, hankekoodi A 77086. Toteuttajana on Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Luotu 06.10.2021 | Muokattu 06.10.2021