saaristomeri

Rehtori Kalervo Väänänen Saaristomeren kestävän kehityksen selvityshenkilöksi

09.05.2019

Centrum Balticum -säätiö on kutsunut Turun yliopiston rehtorin Kalervo Väänäsen selvityshenkilöksi 1.8.2019 alkaen. Tehtävänä on laatia kestävän kehityksen suunnitelma Saaristomeren alueelle. Väänänen siirtyy tehtävään rehtorikautensa päättymisen jälkeen kesällä 2019.

Osana Centrum Balticumin ja sen Saaristomeren Suojelurahaston työtä professori Kalervo Väänänen laatii 30.6.2020 mennessä selvityksen Saaristomeren alueen kestävästä kehityksestä sekä sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Centrum Balticum -säätiö käynnisti maaliskuun lopussa viisivuotisen Ainutlaatuinen Saaristomeri -operaation, joka tähtää alueen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattamiseen. Sen tavoitteena on myös edistää Saaristomeren puhtautta eri tavoin parantavia tekoja.

Saaristomeri on maailmanluokan luonto-, kulttuuri- ja matkailukohde, jonka elinvoima on uhattuna. Selvityksen myötä määritellään keinoja ja toimenpiteitä Saaristomeren pelastamiseksi.

Itämereen liittyvää tutkimustyötä on tehty pitkään ja tutkimukset ovat osoittaneet, millaisin toimenpitein Saaristomereen kohdistuvaa kuormitusta voidaan vähentää. Selvityshenkilönä Väänänen haluaisi myös kääntää näiden tutkimusten tuloksia kielelle, jonka jokainen ymmärtää.

Centrum Balticum -säätiö edistää Itämeren alueen kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, ympäristön, julkisen vallan ja kansalaistoiminnan yhteistyötä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tukee Itämeren alueeseen liittyvää tiedotus-, koulutus- ja hanketoimintaa.

– Professori Väänäsen vankka tietämys ja kiinnostus Saaristomeren moninaisiin kysymyksiin auttaa luomaan selkeän ja ymmärrettävän näkemyksen, jonka pohjalta voidaan ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä. Saaristomeren tilan parantamiseksi vaaditaan pitkäjänteistä työtä ja yhteistä tahtotilaa, joiden toteutumista selvityksemme tukee, hallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell kertoo.

Luotu 09.05.2019 | Muokattu 17.05.2019